Armoede blijft toenemen: 'Homans moet uit haar pijp komen'

04/10/16 om 13:58 - Bijgewerkt om 16:10

De armoede in Vlaanderen blijft toenemen. Iets meer dan 11 procent van de Vlamingen leeft in armoede. Een op de acht kinderen in Vlaanderen groeit op in een gezin dat leeft onder de armoedegrens. 'Hopelijk schudt dit minister Homans wakker', zegt Groen.

Armoede blijft toenemen: 'Homans moet uit haar pijp komen'

© belga

De cijfers komen uit de Armoedebarometer 2016 die de organisatie Decenniumdoelen 2017 dinsdag heeft voorgesteld. Met de publicatie van de negende armoedebarometer stelt coördinator Michel Debruyne dan ook vast dat "we na negen jaar nog geen stap verder staan".

De Armoedebarometer 2016 geeft de cijfers weer voor het jaar 2014. En Decenniumdoelen 2017 ziet de toekomst nog somberder in, aangezien de maatregelen genomen door de regering-Michel en de Vlaamse regering van Bourgeois nog niet opgenomen zijn.

Cijfers en feiten

  • 11,1% van de Vlamingen leefde in 2014 in armoede. In 2013 was dat nog 10,8%.
  • Vooral eenoudergezinnen (33 procent) en mensen met een migratieachtergrond (41 procent) behoren tot de risicogroepen.
  • De kinderarmoede blijft toenemen: in 2013 was het 11,2%, een jaar later 11,4% Volgens Michel Debruyne van Decenniumdoelen 2017 moeten we volgend jaar rekening houden met een kinderarmoedepercentage van 12%
  • Ook in de gezondheidszorg neemt de kloof tussen arm en rijk verder toe. Meer dan 12 procent van gezinnen binnen de laagste inkomenscategorie zegt de gezondheidszorg uit te stellen.
  • In onderwijs en sociale huisvesting werd wel lichte vooruitgang geboekt, al blijft de woononzekerheid groot.

An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor oppositiepartij Groen, vindt dat Liesbeth Homans (N-VA), die bevoegd is voor Armoede op Vlaams niveau, dringend 'uit haar pijp' moet komen. 'Homans heeft als minister een nooit geziene cumulatie aan bevoegdheden, zoals Integratie, Wonen en Armoedebestrijding. Dat zorgt ervoor dat ze de bevoegdheden in handen heeft om de stijgende armoede in Vlaanderen terug te dringen. Groen hoopt dat deze alarmerende stijging van de armoede de minister eindelijk wakker schudt', stelt Moerenhout.

Homans beloofde om de kinderarmoede tegen het einde van de legislatuur te halveren. Groen vraagt nu net zoals de Decenniumdoelen, de organisatie achter de Armoedebarometer, om die streefcijfers bindend te maken. 'Anders blijft het armoedebeleid van deze Vlaamse regering beperkt tot holle woorden.'

Armoedetoets

Groen is pessimistisch en ziet de armoede in Vlaanderen in de toekomst nog toenemen. 'De regering moet dringend werk maken van ernstige sociale correcties, en ze moet de armoedetoets uitvoeren op al de beleidsbeslissingen. Dat de regering nog onvoldoende rekening houdt met de armoederisico's van haar keuzes, bewijzen de debatten naar aanleiding van de hervorming van de kinderbijslag", zegt Moerenhout.

Het parlementslid heeft alvast een voorstel. 'Indien minister Homans de armoede in Vlaanderen wil bestrijden, kan ze starten met te investeren in de Vlaamse huurmarkt', zegt Moerenhout. 'Wonen moet opnieuw betaalbaar worden voor alle Vlamingen.'

Bovendien neemt de regering niet de juiste maatregelen. Moerenhout is onder andere hart voor de hervorming van de kinderbijslag. Die zal geen daling in de kinderarmoede betekenen, denkt ze. 'De enige ambitie die minister Vandeurzen uitspreekt, is dat de kinderarmoede niet mag stijgen in het nieuwe systeem. Een budget van meer dan 3 miljard moet je inzetten voor armoedebestrijding", besluit Moerenhout. (BELGA/JVL)

Onze partners