ACOD vecht woordenoorlog uit met overheidsmanager Frank Van Massenhove

30/04/13 om 11:55 - Bijgewerkt om 11:55

(Belga) "Leugens, onwaarheden en halve waarheden." In een mededeling haalt de socialistische ambtenarenvakbond ACOD zwaar uit naar Frank Van Massenhove, de voorzitter van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. In Humo suggereert Van Massenhove dat de ACOD "de vakbond van de luiaards" is en "negatieve evaluaties op alle mogelijke manieren tegenhoudt".

In het dubbelinterview met ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw zegt Van Massenhove, die als gewezen kabinetchef van Frank Vandenbroucke een socialistisch etiket heeft, dat hij het te moeilijk vindt om ambtenaren te ontslaan. In theorie kunnen ze na twee negatieve evaluaties ontslagen worden, maar "als ik een ambtenaar wil ontslaan, stapt hij naar de Raad van State met één of ander formeel argumentje om de beslissing te laten vernietigen", klaagt hij. "Ik spreek uit ervaring." Bovendien ligt de ACOD consequent dwars, luidt het. "De waarheid is dat bij de overheid bijna niemand wordt ontslagen, ook niet als hij of zij slecht functioneert. Maar antwoord eens, Rudy,", vraagt Van Massenhove aan De Leeuw, "waarom belet jouw vakbond dat luiaards ontslagen worden?" Hij argumenteert ook dat de vaste benoeming achterhaald is. "Frank Van Massenhove heeft blijkbaar een probleem met mensen en vakbonden die niet blindelings zijn ideeën aanvaarden", reageert het ACOD in een communiqué. "De heer Van Massenhove moet toch beseffen dat er in de hele openbare dienst - niet enkel in het federaal openbaar ambt - procedures bestaan die toelaten dat mensen die slecht functioneren en tweemaal na elkaar een negatieve evaltuatie krijgen, ambtshalve (dus automatisch) ontslagen worden." Als Van Massenhove stelt dat die procedures niet kunnen toegepast worden, "dan is dat een regelrechte ontkenning van de werkelijkheid", hekelt de vakbond. "Indien hij stelt dat die procedures niet kunnen uitgevoerd worden omdat de Raad van State beslissingen vernietigt omwille van kleine procedurefoutjes, dan dicht hij zichzelf een akte van onbekwaamheid toe." (Belga)

Onze partners