Negentien kandidaten daagden er op voor het halfjaarlijkse makelaarsexamen van de KBVB vorige week in Brussel. Vijf slechts slaagden er, wat het aantal officiële makelaars in België op 47 brengt. Onder de nieuwelingen Gunter Jacob (sinds januari geen advocaat meer), Eric (zoon van Henri) Depireux en Dan Lubel- ski. Zij beschikken voortaan ook over de licentie waarmee ze namens voetballers (of clubs) met (andere) clubs mogen onderhandelen. Althans, volgens de reglementen van de voetbalwereld.

De Vlaamse Gemeenschap heeft een eigen regelgeving voor haar grondgebied. Alleen wie over zowel een bondslicentie als een Vlaams erkenningsnummer beschikt, kan dus op beide oren slapen. Een makelaar, Belg of buitenlander, die met een Vlaamse club zaken wil doen, moet als arbeidsbemiddelaar erkend zijn door de Vlaamse Gemeenschap. Dat is zo als gevolg van een decreet uit 1999. De adviescommissie van de SERV (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen) behandelt de aanvragen, minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt reikt de erkenningen uit, en zijn inspectiediensten kijken toe op de naleving van het decreet.

Afgelopen voorjaar bezorgde de adviescommissie de minister een aantal voorstellen om het decreet op de sportmakelaars aan te passen. Eén van de knelpunten is dat een makelaar zich niet door de speler, nochtans zijn cliënt, mag laten betalen, maar alleen door de club. Ander knelpunt betreft het commissieloon van de makelaar. Volgens het decreet is dat een eenmalige commissie van maximaal 7 procent van het brutojaarloon van de speler. In de praktijk rekenen vele makelaars die commissie elk contractjaar aan. Nog een punt van discussie is dat een speler op elk moment zijn contract met een makelaar moet kunnen opzeggen. Ondanks aandringen van de adviescommissie antwoordde Landuyt nog niet.

Na twee jaar onderzoek bij de sportclubs (niet alleen in het voetbal) hebben de inspectiediensten hun bevindingen nu gebundeld. Tot dusver werden er alleen administratieve boetes uitgeschreven tegen clubs die de regelgeving voor buitenlandse spelers overtraden. Inbreuken op de arbeidsbemiddeling – clubs die met niet-erkende makelaars bleven werken – leidden slechts tot pv’s van waarschuwing. Van geen enkele sportmakelaar werd de erkenning al ingetrokken. Daar kan vanaf nu verandering in komen. Op basis van de bij de clubs ingewonnen informatie is de inspectie begonnen om makelaar per makelaar te bekijken welke inbreuken hij beging. Ook is er een lijst aangelegd van niet-erkende en toch in Vlaanderen actieve makelaars.

Is Vlaanderen de eerste (en nog enige) regio in Europa met een regelgeving voor arbeidsbemiddeling in de sport, weldra zullen Wallonië en Brussel volgen. Daarmee zal die ongelijkheid, vaak aanleiding tot misnoegdheid bij de Vlaamse clubs, alvast in België van de baan zijn. Het Waalse decreet en de Brusselse ordonnatie terzake zijn gestemd, het is nu wachten op de uitvoeringsbesluiten. Afwachten ook in welke mate ze zullen afwijken van of overeenstemmen met het Vlaamse decreet.

door Jan Hauspie

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content