Propere Handen: BAS krijgt plots twee weken extra

© Belga Image

Volgende week buigt het Belgisch Arbitragehof voor de Sport zich over de matchfixingzaak van KV Mechelen en Waasland-Beveren. Eerst konden er enkel bij een uitspraak vóór 1 juli nog gevolgen zijn voor de reeksindeling van komend seizoen, maar de Pro League paste die termijn aan.

De Pro League, de vereniging van profclubs, heeft een aanpassing voorgesteld én goedgekeurd van artikel 1706 van het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Voortaan staat in dat artikel: De uitslagen van de wedstrijden en de eindrangschikking van het profvoetbal zijn definitief op 15 juli volgend op het einde van het seizoen. Voordien konden profclubs maar tot 1 juli nog in een andere reeks geplaatst worden.

Timing niet toevallig

De verandering geldt vanaf 1 juni 2019, de dag waarop een eerste beslissing viel in het Propere Handendossier. Niet toevallig is dat de eerste tuchtprocedure waarop de wijziging een impact kan hebben. In die zaak werd 1B-kampioen KV Mechelen zijn promotie naar 1A afgenomen door de Geschillencommissie Hoger Beroep (GHB) van de KBVB. Dat gebeurde wegens competitievervalsing bij de match tegen Waasland-Beveren van 11 maart 2018. Die laatste club kreeg in eerste aanleg geen degradatie opgelegd, de voorziene straf voor matchfixing.

Volgende week buigt het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) zich in beroep over de zaak. De timing van de BAS-uitspraak is cruciaal voor de reeksindeling van komend seizoen. Eerst was het dus zo dat enkel bij een uitspraak vóór 1 juli de betrokken clubs een sportieve sanctie konden krijgen die komend seizoen al zou gelden, maar nu kan het BAS à la limite op 14 juli nog beslissen in welke afdeling KV en Waasland-Beveren een paar weken later aantreden.

Omdat de stemming over de reglementswijziging plaatsvond op 13 mei 2019, toen de Propere Handenzaak al voorlag bij de GHB, ruikt dit sterk naar een aanpassing van de regels tijdens het spel. Maar Pierre François, de CEO van de Pro League, betwist dat: ‘Er is niks veranderd aan de matchfixingbepalingen, de bevoegde instanties en de voorziene sancties. Dit is ook geen specifieke regel voor de zaak over Mechelen, het is een algemene regel.’

Als hij de redenen van de wijziging toelicht, hamert François op drie principes. ‘Ten eerste konden partijen vroeger hun rechten van verdediging niet altijd ontwikkelen zoals ze dat wensten. Ten tweede konden de bevoegde instanties niet altijd in de beste omstandigheden tot een beslissing komen. Ten derde is er de integriteit van de competities. Die zaken primeren op praktische overwegingen.’

Aangezien er in deze zaak nog altijd meer dan 15 partijen hun zeg zullen doen, is de voorziene tijd bijzonder krap.

Impliciet zegt François: als een matchfixingdossier opduikt en er sportieve sancties moeten komen, wil de Pro League er alles aan doen om die het seizoen nadien al te kunnen laten ingaan, ondanks de voorziene verjaringstermijn van acht jaar.

Eerder nam de KBVB een gelijkaardige houding aan. En na de GHB gaat ook het BAS daarin mee. Vorige week communiceerde het BAS dat de Propere Handenzaak voorkomt in de voormiddag van 25 juni, met ‘zo nodig’ een voortzetting op 26 juni. Aangezien er in deze zaak nog altijd meer dan 15 partijen hun zeg zullen doen, is die voorziene tijd bijzonder krap.

Het Mechelse kamp schermt opnieuw met procedurele problemen die zich stellen door de spoed die nu ook het BAS hanteert. Malinois vindt dat er door de voorziene verjaringstermijn niet zo’n haast nodig is. Bij een minder snelle beslissing zou KV komend seizoen in 1A kunnen aantreden en zou een eventuele sanctie pas later volgen.

Partijen die sportief profijt kunnen halen uit een snel verdict, vragen zich in tegenstelling tot KV niet af waarom het BAS de zaak al volgende week behandelt, maar wel waarom dat pas dan gebeurt, dik drie weken na de beslissing van de GHB.

Een eerste verklaring daarvoor is de termijn van zeven werkdagen die er was om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van de GHB. Daarna begonnen de termijnen waarbinnen de verschillende partijen hun conclusies kunnen neerleggen; ook die vragen tijd.

Belangenconflict

Intussen werden uit de pool van BAS-arbiters drie mensen gevist die deze zaak zullen behandelen. De betrokken partijen die beroep aantekenden, mochten elk iemand aanduiden. Omdat de beroepstermijn tot 11 juni liep, kon het uiteindelijke trio pas vorige week bekend raken. Die mensen weten dus pas sinds zeven dagen dat zij gekozen werden en zijn bijgevolg hoogstens een week bezig met het bestuderen van het dossier.

De keuze van de arbiters verliep niet rimpelloos. De partijen in het Mechelse luik duidden na onderling overleg Jacques Richelle aan. Tussen de KBVB en de clubs die kunnen profiteren van een eventuele veroordeling van KV en/of Waasland-Beveren was er geen overleg. Toen het BAS liet weten wie deze zaak zou behandelen, bleken naast Richelle ook Marinus Vromans en Herman Huygens geselecteerd, die laatste als voorzitter in deze zaak. Die beslissing werd genomen door Frédéric Carpentier, plaatsvervangend voorzitter van de BAS-arbiters.

Lees verder onder de foto

Propere Handen
Propere Handen© Getty Images/iStockphoto

De vzw Malinwa Supportersorgaan, die de fans van KV Mechelen vertegenwoordigt, diende meteen een wrakingsverzoek in tegenover Huygens. Hij heeft een verleden bij de Geschillencommissie voor het Betaald Voetbal van de KBVB, een betrokken partij in deze zaak.

Sterker nog: Sport/Voetbalmagazine ontdekte dat Huygens in die commissie nog samen zetelde met twee van de drie mannen die namens de Geschillencommissie Hoger Beroep in eerste aanleg over deze zaak oordeelden: André Deruyver en Rik Ascrawat. Maar toen hij zijn onpartijdigheids- en onafhankelijkheidsverklaring voor deze zaak ondertekende, kruiste Huygens aan: Ik heb niets te onthullen dat bij de partijen twijfels kan doen rijzen over mijn onafhankelijkheid.

Meteen rees ook de vraag waarom Carpentier, die dus Huygens koos, plots was opgedoken als plaatsvervangend voorzitter van de arbiters. De vaste voorzitter is Herman Verbist. Hij geniet een prima reputatie.

Opzoekwerk wijst uit dat Verbist een halfjaar niet mag tussenkomen in voetbaldossiers. Dat kon Sport/Voetbalmagazine lezen in een verslag van de raad van bestuur van het BAS, gedateerd op 25 maart 2019. Een reden werd niet vermeld.

Dus vroegen bepaalde partijen zich vorige week af: waarom moest Verbist ineens naar de zijlijn met het Propere Handendossier in aantocht? Dat zijn plaatsvervanger, Carpentier, een ex-lid van de Geschillencommissie aanstelde, vergrootte de scepsis nog.

Sport/Voetbalmagazine vroeg uitleg aan Philip Berben, lid van de raad van bestuur van het BAS. ‘Verbist heeft een advocatenkantoor’, zegt Berben. ‘Er bereikten ons berichten over medewerkers in zijn kantoor die cliënten zouden hebben uit het voetbal – of het om de liga gaat of de bond, weet ik niet. Sowieso willen wij elke schijn van partijdigheid mijden.’

Verbist zelf zegt: ‘Ik ben nog altijd voorzitter van de arbiters. Maar er was een belangenconflict. Daarom is deze maatregel genomen, enkel in het kader van dit dossier. Spreekt dat verslag over een halfjaar? U weet meer dan ik.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content