Fraudeonderzoek: cassatieberoep tegen wraking onderzoeksrechter verworpen

© Belga Image

Het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep verworpen dat het federaal parket had ingesteld tegen de wraking van onderzoeksrechter Joris Raskin.

Volgens het parket-generaal bij Cassatie moest het wrakingsarrest verbroken worden omdat het Antwerpse hof van beroep niet had geantwoord op een argument van het federaal parket, maar het Hof van Cassatie heeft die argumentatie verworpen.

Onderzoeksrechter Raskin blijft dus gewraakt en mag het onderzoek niet meer leiden. Na het wrakingsarrest in november was hij al vervangen door een collega.

Gewraakt

Het Antwerpse hof van beroep had het wrakingsverzoek van scheidsrechter Bart Vertenten gegrond verklaard omwille van het feit dat onderzoeksrechter Raskin nog lid was van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) toen het gerechtelijk onderzoek van start ging.

De eerste onderzoeksdaden gebeurden in november 2017, terwijl Raskin pas op 17 maart 2018 ontslag nam uit de commissie. Hij zetelde er sinds 18 maart 2011 in. Volgens het hof was door die jarenlange functie een band ontstaan tussen Raskin en de KBVB, die ‘bij de publieke opinie een objectieve schijn van partijdigheid kan doen ontstaan’.

Het federaal parket had geargumenteerd dat de verdediging van scheidsrechter Bart Vertenten de onderzoeksrechter te laat had gewraakt. Eén van de advocaten van de scheidsrechter had immers op 19 oktober een onderhoud gehad met onderzoeksrechter Raskin, hoewel de verdediging toen al wist dat de onderzoeksrechter lid was geweest van de licentiecommissie. Dat gesprek toonde volgens het federaal parket aan dat de verdediging op dat moment wel vertrouwen had in de onafhankelijkheid en objectiviteit van de onderzoeksrechter.

Volgens het parket-generaal bij het Hof van Cassatie had het Antwerpse hof van beroep op dat argument niet geantwoord en moest het wrakingsarrest daarom verbroken worden.

Die argumentatie is nu dus door het Hof van Cassatie verworpen.

Partner Content