De zaak WS Brussel: wat u moet weten

© Belga Image

Nadat de Geschillencommissie White Star Brussel plots in pole position bracht voor een promotie naar de eerste klasse, had Sport/Voetbalmagazine graag enkele cruciale vragen gesteld aan de voetbalbond. Maar dat mag niet. Dus zocht het blad zelf antwoorden.

WAT IS ER PRECIES BESLIST?

De Geschillencommissie van de Koninkijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft beslist om de uitslagen van drie competitiematchen van tweedeklasser Seraing te vervangen door 5-0-zeges voor de tegenstanders van de Luikenaars. Het gaat om Patro Eisden-Seraing van 24 oktober 2015, om Seraing-White Star Brussel van 31 oktober 2015, beide geëindigd op 1-1, en om ASV Geel-Seraing van 7 november 2015, geëindigd op 0-2.

Door die beslissing steeg het puntentotaal van WS Brussel van 60 naar 62. In de stand sprong de Brusselse club rond sterke man John Bico plots van de derde naar de eerste plaats, en dat vlak voor de laatste speeldag. Dit seizoen geeft enkel die eerste plaats recht op een promotie naar de eerste klasse.

Intussen tekende Eupen verzet aan tegen de beslissing van de Geschillencommissie; de club uit de Oostkantons stapt naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Daardoor is de beslissing van de Geschillencommissie nu opgeschort en heeft WS Brussel voorlopig weer 60 punten. Maar dat betekent niet dat de problemen van de baan zijn; het is mogelijk dat het BAS de beslissing van de Geschillencommissie handhaaft.

Dat Eupen in actie schoot, is geen verrassing. Samen met Antwerp, dat nog zich beraadt over stappen, staat Eupen aan de leiding in de tweede klasse, met 61 punten. Antwerp en Eupen zouden zaterdag in een onderling duel strijden om de titel. Maar door de beslissing van de Geschillencommissie is dus een nieuwe situatie ontstaan. Als de uitslagen van komend weekend meezitten voor WS Brussel, kan de Brusselse club na zaterdag alsnog terug naar de eerste plaats springen, als het BAS de beslissing van de Geschillencommissie niet onderuit haalt.

WAT IS DE AANLEIDING VAN DE HELE HEISA?

De Geschillencommissie neemt Seraing de drie genoemde resultaten af omdat die club in de bijhorende wedstrijden Jeffrey Rentmeister opstelde. Die speler strikte Seraing in oktober 2015, enkele weken nadat de wereldvoetbalbond FIFA de Luikse club een transferverbod had opgelegd.

Dat transferverbod kwam er omdat Seraing het verbod op Third Party Ownership zou hebben overtreden. Dat is een fenomeen waarbij buitenstaanders (mede)eigenaar zijn van de transferrechten van spelers. Seraing tekende in januari 2015 een samenwerking met een in Malta geregistreerd investeringsfonds: Doyen Sports Investments.

Jeffrey Rentmeister, hier nog bij Westerlo in 2014
Jeffrey Rentmeister, hier nog bij Westerlo in 2014© Belga Image

De essentiële vraag in heel dit dossier is of Seraing het FIFA-verbod overtrad door Rentmeister binnen te halen. Volgens sommigen is er geen sprake van een overtreding, omdat Rentmeister een vrije speler was toen de Luikse club hem strikte. Bovendien had FIFA op 4 september 2015 gesteld dat het Seraing verboden werd om spelers te registreren, zowel op nationaal als op internationaal niveau, “gedurende vier opeenvolgende transferperiodes volgend op de aankondiging van de beslissing”. FIFA leek dus te zeggen dat de sanctie pas inging vanaf de transferperiode die begon op 1 januari 2016. En over het aantrekken van vrije spelers tussen twee transferperiodes zei FIFA niks.

Op 10 oktober 2015 gaf de Belgische voetbalbond, per vergissing of niet, aan Seraing groen licht voor de aansluiting van Rentmeister. Dat gebeurde in het computersysteem E-Kickoff, dat clubs en de KBVB gebruiken om met elkaar te communiceren over de aansluiting van spelers en om wedstrijdformulieren in te vullen. Maar enkele weken later trok de Belgische bond die goedkeuring plots weer in. Dat gebeurde nadat FIFA op 14 oktober 2015 het transferverbod voor Seraing had aangegrepen om de aansluiting van de speler Pape Abdou Camara bij de Luikse tweedeklasser te verhinderen. Die rechtstreekse ingreep van FIFA kwam er niet bij Rentmeister en wel bij Camara omdat die laatste een Franse club had als vorige werkgever, omdat dat dus een internationale overgang was, in tegenstelling tot die van Rentmeister, wiens vorige club een Belgische was.

Nadat de Belgische bond de aansluiting van Rentmeister bij Seraing had vernietigd, begonnen Patro Eisden, WS Brussel en ASV Geel onraad te ruiken, omdat Rentmeister tegen hen gespeeld had. Zij beslisten om naar de Geschillencommissie te stappen in de veronderstelling dat Seraing met het aantrekken van Rentmeister zijn transferverbod had overtreden en de bewuste speler dus niet had mogen opstellen. Tegen WS Brussel scoorde Rentmeister overigens de 1-0.

GING DE BOND IN DEZE ZAAK IN DE FOUT?

John Bico, trainer en sterke man van WS Brussel.
John Bico, trainer en sterke man van WS Brussel.© BELGAIMAGE

De Geschillencommissie laat in haar besluit blijken dat ze vindt dat de voetbalbond via het computersysteem E-Kickoff niet had mogen doorgeven dat de registratie van Rentmeister bij Seraing in orde was. Maar de Geschillencommissie vindt dat ook Seraing in de fout ging: “Seraing legde niet de voorzichtigheid aan de dag die men mag verwachten van een professionele voetbalclub”, zo staat in het besluit van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie stelt dat Seraing op de hoogte was van het transferverbod en dat de club die sanctie niet had mogen negeren, ook al had de Belgische bond de aansluiting aanvankelijk goedgekeurd. Dat Rentmeister een vrije speler was en dat de communicatie van FIFA liet uitschijnen dat het transferverbod pas begon op 1 januari 2016, daar rept de Geschillencommissie met geen woord over.

Ook opvallend is dat de uitspraak van de Geschillencommissie niet in de lijn ligt van wat FIFA in tweede instantie besliste. Nadat Seraing beroep had aangetekend tegen zijn transferverbod en ook bij de kortgedingrechter in Luik een zaak over Rentmeister aanhangig gemaakt had, kreeg de Luikse tweedeklasser van FIFA plots de tijd om een en ander te regulariseren, ook om Rentmeister gewoon te registreren. Nog altijd mag Seraing vier transferperiodes lang geen spelers aantrekken, zo besliste FIFA in beroep, maar dat verbod gaat nu pas in vanaf de komende zomertransferperiode. Intussen blijft nog altijd onduidelijk hoe het zit met vrije spelers die tussen twee transferperiodes worden aangetrokken.

De beslissing van FIFA om niet moeilijk te doen over de aansluiting van Rentmeister had geen terugwerkende kracht. De wereldvoetbalbond liet dus enerzijds duidelijk verstaan dan toch niet te struikelen over de aansluiting van Camara en Rentmeister bij Seraing in het najaar van 2015, maar anderzijds besliste FIFA niet expliciet dat Rentmeister mocht spelen in de drie wedstrijden waarover de Geschillencommissie van de KBVB nu oordeelde. De geest van de FIFA-uitspraak lijkt wel te suggereren dat het mocht, maar de Geschillencommissie vindt dus dat het niet mocht.

WAAROM DEED DE GESCHILLENCOMMISSIE HAAR UITSPRAAK PAS VLAK VOOR DE ONTKNOPING VAN DE TITELSTRIJD?

Onder meer die vraag had Sport/Voetbalmagazine graag gesteld aan de Geschillencommissie, maar woordvoerder Pierre Cornez van de voetbalbond antwoordt per sms dat dat onmogelijk is, “wegens de vertrouwelijkheid van dit dossier”. Ook Cornez zelf wil geen vragen over dit dossier beantwoorden.

Advocaat Hans Vanheusden, die namens ASV Geel betrokken was bij de zaak voor de Geschillencommissie, wil wel wat toelichting geven. Hij verwijst enerzijds naar de rechtszaak die Seraing aanspande bij een kortgedingrechter en anderzijds naar het beroep tegen het opgelegde transferverbod dat Seraing aantekende bij FIFA. “Het duurde allemaal zo lang omdat de Geschillencommissie de beslissingen in die procedures wilde afwachten”, zegt Vanheusden. “Dat is ook logisch.” Volgens Vanheusden wilde de Geschillencommissie vermijden dat ze een beslissing zou nemen waarop ze later, bijvoorbeeld door beslissingen bij FIFA, zou moeten terugkomen.

Na de beslissing in beroep bij FIFA, op 22 februari 2016, duurde het wel nog tot april 2016 eer de finale debatten er kwamen bij de Geschillencommissie. Dat er opnieuw zo veel tijd verstreek, lag volgens Vanheusden deels aan Seraing: “Eerst was er een datum begin maart afgesproken, maar omdat toen nog niet alle gevraagde stukken waren aangebracht door Seraing, is de zaak pas een maand later behandeld.” Insiders wijzen er wel op dat het doorgaans verscheidene weken duurt vooraleer FIFA bijvoorbeeld de motiveringen bij zijn beslissingen ter beschikking stelt, terwijl dat voor de betrokken partijen cruciale informatie is.

Vanheusden zegt ook nog: “Seraing was natuurlijk het meest gebaat bij het rekken van de zaak. Na de beslissing van de Beroepscommissie van FIFA stapte Seraing naar het Internationaal Sporttribunaal. Seraing wilde liefst de beslissing van die instantie ook nog afwachten.”

Volgens Robert Stevens, die als voorzitter van Patro Eisden aanvankelijk ook betrokken was bij de zaak voor de Geschillencommissie, zorgden ook agendaproblemen van de betrokken partijen voor vertraging: “De ene dag kon die advocaat niet, de volgende dag lukte voor een andere partij niet. En als iemand uitstel vroeg, werd dat toegestaan. Zo werd de zaak altijd maar verschoven. Men had op dat vlak meer druk kunnen zetten.”

WAAROM BESLISTE DE GESCHILLENCOMMISSIE OM WS BRUSSEL TWEE PUNTEN EXTRA TE GEVEN?

De Geschillencommissie paste artikel 1026 van het bondsreglement toe. Dat gaat over “de bestraffing van clubs die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad”. In het bewuste artikel staat: “De schuldige club verliest de punten van alle officie?le wedstrijden waarvoor de niet-gekwalificeerde speler werd ingeschreven op het wedstrijdblad vanaf de aanvang van het lopende seizoen tot de dag van het aanvaarden van het voorstel van minnelijke schikking of, in voorkomend geval, het sluiten van de debatten met een score van 5-0 en/of 0-5 naargelang het geval.”

Maar er is ook artikel 1917, over niet-toekenning van de punten. Daarin staat: “De bevoegde bondsinstantie kan, in gevallen waarover zij soeverein oordeelt, beslissen de wedstrijdpunten niet toe te kennen. Zij kan ook beslissen dat de punten niet toegekend worden aan de schuldige clubs en deze eventueel toekennen aan de tegenstander, bij een inbreuk op het reglement die deze sanctie wettigt.”

De 5-0-nederlaag hoeft dus niet altijd een sanctie te zijn bij het opstellen van een niet-gekwalificeerde speler. Vertaald naar de cruciale uitslag in deze zaak, de 1-1 in Seraing-WS Brussel, betekent dat dat de Geschillencommissie ook had kunnen beslissen om Seraing gewoon één punt af te trekken, zonder WS Brussel via een forfaitzege twee extra punten toe te kennen.

Waarom de Geschillencommissie besliste om voor een 0-5 te kiezen, en dus WS Brussel die twee punten wel te geven, dat blijkt niet uit het document waarin de beslissing van de Geschillencommissie staat uitgelegd. Mogelijk wordt dat een element dat de sportieve concurrenten van WS Brussel kunnen aangrijpen als ze de beslissing van de Geschillencommissie bij het BAS aanvechten.

KAN HET UITVOEREND COMITE DE UITSPRAAK VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE NOG OVERRULEN?

Advocaat Jorgen Van Laer, verbonden aan Act As One, een supportersorganisatie bij Antwerp, zegt dat de top van de voetbalbond zijn positief injunctierecht kan gebruiken om bijvoorbeeld WS Brussel de bewuste twee punten niet toe te kennen.

Artikel 231 van het bondsreglement zegt dat het uitvoerend comité beschikt over zo’n positief injunctierecht om het bondsparket zijn bevoegdheden te doen uitoefenen betreffende onder meer verstoring van de competities. Volgens Van Laer is er in dit dossier sprake van zo’n verstoring van de competitie.

Gilbert Timmermans, die in het uitvoerend comité zetelt en voorzitter is van het departement Reglement/Juridisch, ziet echter niet hoe dat positief injunctierecht in dit dossier relevant kan worden. “Dat positief injunctierecht kan gebruikt worden als bijvoorbeeld iedereen weet dat er onregelmatigheden waren, maar niemand reageert,” zegt hij, “dan kan het uitvoerend comité aan het bondsparket vragen om die zaak te onderzoeken. Maar waarom zou iemand in dit geval zo’n initiatief nemen? De klacht is toch lopende? Bepaalde partijen gaan nu naar het BAS; de zaak gaat zijn normale gang. Er hoeft niemand tussen te komen, integendeel. Het uitvoerend comité is de uitvoerende macht en gelukkig is er bij ons scheiding van machten.”

WAT NU?

Voorlopig blijft het er dus naar uitzien dat zaterdag mogelijk nog niet duidelijk zal zijn wie naar de eerste klasse promoveert. Een bijkomend element is dat WS Brussel nog geen licentie heeft en die is nodig om te kunnen promoveren. De Brusselse club ging in beroep tegen de beslissing van de Licentiecommissie om geen licentie toe te kennen. Maandagavond buigt het BAS zich over die kwestie. De uitspraak wordt enkele dagen later verwacht.

Daarnaast wordt de aanvechting van de beslissing van de Geschillencommissie rond Rentmeister een volledig nieuwe zaak voor het BAS. Om die kwestie te behandelen zijn nog geen data vastgelegd. In het slechtste geval duurt het nog weken vooraleer we weten wie promoveert. In afwachting rapen de titelkandidaten zaterdag best zoveel mogelijk punten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content