Graag zou ik willen reageren op de diverse artikels die verschenen zijn in de pers naar aanleiding van de prestaties van de Belgische atleten tijdens de OS in Londen en meer bepaald het topsportbeleid in België. Ik zie hier ook parallellen met het (jeugd)voetbal.

We kunnen concluderen dat door het BNP en het bevolkingscijfer België hoger had moeten/mogen scoren. En dat Nederland inderdaad de positieve uitzondering is. Dan maken we de vergelijking nog eens niet met de Winterspelen.

Denk ook niet dat topsport kan gerund worden door logge structuren. Topsportresultaten kun je niet behalen door pure democratie, wel door de macht in handen te leggen van enkelingen die hun strepen hebben verdiend. En die ook blijk hebben gegeven dat ze keihard willen werken buiten de spotlights, uit liefde en passie voor de sport. Hockey is een mooi voorbeeld: met een welomlijnd budget en doel grenzen verleggen.

Topsport is keihard werken met een bepaalde visie in goede trainingsfaciliteiten met bekwame coaches. Met een open geest. Zelfs een wereldmacht als China stuurt zijn zwemmers naar Australië en huurt Amerikaanse coaches in. Met de bekende resultaten.

Jacques Borlée, Wim Vandeven, Colin Batch en andere topsportcoaches zijn groot geworden ondanks de structuren en zeker niet voortgestuwd door hun respectievelijke bonden. Integendeel!

Pikant detail: de minister van Sport is niet bereikbaar voor commentaar, want op vakantie tijdens het belangrijkste sportevenement van de afgelopen vier jaar! Hoe zou de publieke opinie reageren als de minister van Begroting tijdens de begrotingsopmaak op vakantie zou zijn?

Veel topcoaches isoleren zich gedeeltelijk van de bonden en zien zich geroepen tot geïsoleerde projecten. In België heb ik weet van drie zulke projecten, los van de sportbonden, die met een welomlijnd privéproject bezig zijn, zowel binnen het voetbalmilieu als in een multisportproject. Dit is een trend die zich meer en meer doorzet. Na het neerstrijken van de Académie JMG is de Aspire Academy (AS Eupen) ondertussen hun voorbeeld gevolgd.

Dit jaar heb ik het meegemaakt dat een Jupiler Pro Leagueclub een volledige voetbalacademie kreeg aangeboden met keiharde financiële garanties. Desinteresse en zelfbescherming bij de beleidsmensen verhinderden een opstart. Geld is niet topprioriteit nummer één. Wel de besteding ervan. Veel geld wordt bijvoorbeeld in het jeugdvoetbal besteed aan extra-sportieve doelstellingen zoals kleding, transportkosten, financiële vergoedingen voor ouders en spelers.

Als ik zie hoe bepaalde onafhankelijke voetbalacademies werken, zie ik daar een duidelijke visie en vooral een groot contrast in ambitie en beleving van coach en speler. Geen toegevingen op het gebied van trainingsfaciliteiten (overdekt kunstgrasveld), stages en coaches!

Gaan we weer wachten om deze kennis die we nu opdoen verloren te laten gaan? Of laten we liever topcoaches zoals een Michel Bruyninckx of Thomas Caers werken in buitenlandse voetbalacademies?

Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be.

De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden.

Wim Declercq, scout van de Académie Jean-Marc Guillou

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content