Schuldeisers van het financieel noodlijdende Beerschot kunnen voorlopig, tot 31 mei, geen beslagen laten uitvoeren bij de club. Dat heeft de rechtbank van koophandel in Antwerpen vrijdag beslist. Beerschot had op 11 maart een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie ingediend in het kader van de wet continuïteit ondernemingen (WCO).

Dat Beerschot bescherming krijgt, is te danken aan een kapitaalinjectie die voorzitter Patrick Vanoppen vooropgesteld heeft. Vanoppen bezorgde de rechtbank twee simulaties van kasstromen. Bij de eerste ging hij ervan uit dat zijn club volgend seizoen nog in de eerste klasse speelt. De tweede is een degradatiescenario. In het vonnis van de rechtbank staat: uit beide simulaties blijkt dat er een kapitaalinjectie voorzien is van 1.500.000 euro in april 2013 en 1.000.000 euro in mei 2013.

De enige conclusie die de rechtbank vrijdag getrokken heeft, is dat er met een dergelijke geldinbreng nog enige continuïteit mogelijk is bij Beerschot. Niks minder, maar zeker ook niks meer. Over de mate waarin Beerschot nog te redden valt van een faillissement repte de rechtbank met geen woord. Vanoppen krijgt nu de kans om die 2,5 miljoen euro te vinden. Duidelijk is dat alles staat of valt met de inlossing van die belofte. Een belofte, alweer: niks minder, maar zeker ook niks meer. Waar Vanoppen van plan is dat geld te halen, is onduidelijk.

Als Vanoppen die 2,5 miljoen euro vindt, is nog lang niet alles opgelost. Een deel ervan zal hij immers nodig hebben om de werkingskosten van deze en volgende maand te financieren, want volgens het vonnis moet Beerschot ervoor zorgen dat er tot eind mei geen nieuwe schulden worden gemaakt, en in het bijzonder dat de spelerslonen worden betaald. De rechtbank heeft zich voorgenomen daar nauwlettend op toe te zien; Beerschot moet daarover tweewekelijks rapporteren. Er zal dus maar een stuk van die eventuele 2,5 miljoen euro aangewend kunnen worden om schuldeisers te sussen die in de afgelopen maanden geld hadden moeten krijgen van Beerschot en het wachten moe zijn. Veel vorderingen zullen als een zwaard van Damocles boven de club blijven hangen. Persmagistraat André Buysse spreekt in dat verband over “een desastreuze schuldpositie” ten bedrage van een veelvoud van die 2,5 miljoen euro, met tientallen schuldeisers.

Een voorname schuldeiser die zich bij de rechtbank meldde, is het Duitse Advancesport, een volgens zijn website innovatief sportconsultingagentschap. Hoeveel geld Advancesport aan Vanoppen geleend heeft, is officieel niet bekend – in de wandelgangen wordt gesproken over 3 tot 3,7 miljoen euro. De Duitsers hebben geprobeerd te verhinderen dat Beerschot bescherming zou krijgen. Bij het ter perse gaan van dit blad hadden ze nog geen beroep aangetekend. Wat die Duitsers nu precies in hun mars voeren, blijft onduidelijk. David Diris, advocaat van Advancesport, is karig met commentaar. Tegenover de Antwerpse tv-zender ATV verklaarde hij wel dat zijn cliënt en Beerschot nog met elkaar praten. De komende weken zal moeten blijken of Vanoppen erin slaagt om met deze en andere schuldeisers een minnelijk akkoord te treffen, wat het eigenlijke doel is van de WCO-procedure die Beerschot liet opstarten.

Waar op 8 april al meer klaarheid over komt, is de vraag hoe de licentiecommissie van de voetbalbond de toestand bij Beerschot beoordeelt. Beerschot heeft een licentie nodig om volgend seizoen in de eerste of tweede klasse te kunnen aantreden. De licentiecommissie gaat na of de continuïteit van de club naar redelijke verwachtingen verzekerd is tot eind volgend seizoen. Dat lijkt allerminst evident. In het vonnis van de rechtbank wordt gesteld: Het al dan niet behalen van de licentie speelt een belangrijke rol op het behoud van de continuïteit.

Zonneklaar is dat Beerschot vanaf nu in een strak keurslijf zit. De toevlucht tot de WCO was voor Vanoppen een handige manier om in zijn nek hijgende schuldeisers even af te houden, maar impliceert nu wel dat hij het niet langer kan maken om niet te doen wat hij belooft. Als de vastgoedmakelaar de komende weken in gebreke blijft, zal het gerechtelijk apparaat zich genadeloos opstellen. Of om het met de woorden van de persmagistraat te zeggen: “De speeltijd is voorbij.”

DOOR KRISTOF DE RYCK

“De speeltijd is voorbij.” persmagistraat André Buysse

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content