Propere Handen: ontslag aan Houba De Strooperlaan

© BELGAIMAGE

Tijdens het recente voetbalproces over matchfixing door KV Mechelen rees de vraag of ook het bondsparket in de greep zat van spilfiguur Dejan Veljkovic. Hoe dan ook bewezen een paar incidenten dat de strijd tegen normvervaging binnen de voetbalwereld nog niet gewonnen is.

Advocaat Andy Matthijs, tot voor kort een soort van minibondsprocureur in de lagere afdelingen van het Belgische voetbal, heeft ontslag genomen in het kader van operatie Propere Handen. Dat bevestigt Stefan Van Loock, woordvoerder van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), aan Sport/Voetbalmagazine.

Tijdens het Propere Handenonderzoek, naar matchfixing door KV Mechelen in maart 2018, maakte het federaal parket 35 stukken uit het strafdossier over aan KBVB-onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen. Die stukken bevatten samenvattingen van telefoongesprekken die Dejan Veljkovic voerde. De gsm van de toenmalige huismakelaar van Malinois werd getapt. Eén van de 35 stukken is een proces-verbaal van de federale gerechtelijke politie waarin een conversatie aan bod komt tussen Veljkovic en Matthijs. Die laatste was niet enkel een minibondsprocureur, maar via zijn advocatenkantoor ook de werkgever van Marija Bogojevska, de partner van Veljkovic. Het gsm-gesprek tussen Veljkovic en Matthijs vond plaats op 24 januari 2018, daags na de wedstrijd STVV-KV Mechelen waarin KV-spits Fatos Beqiraj, een speler uit Veljkovic’ portefeuille, rood had gekregen voor een elleboogstoot. KV Mechelen, dat op dat moment tegen de degradatie vocht, stond na die wedstrijd op Stayen voor matchen tegen achtereenvolgens Mouscron, Anderlecht en Eupen.

Plots is de sanctie voor Beqiraj exact die geworden die Veljkovic in zijn hoofd had.

Kloteweekend

In het pv wordt het gsm-gesprek tussen Veljkovic en Matthijs als volgt geparafraseerd: Dejan zegt dat het een kloteweekend was. Dejan zegt dat er een speler rood heeft gekregen. Hij zegt dat Andy moet onderhandelen voor de speler die rood heeft gekregen. Dejan vraagt dat hij nog een match kan/mag spelen tegen Moeskroen en dan een match schorsen en een match voorwaardelijk. Anders ziet het er niet goed uit voor Mechelen. Tegen Anderlecht schorsen. Andy moet de beelden nog bekijken om te zien wat er gebeurd is. Eupen is een belangrijke match. Dit is op 10 februari en is beslissend. Andy is op weg naar Brussel en gaat dan terugbellen. Hij gaat het bekijken.

Veertien minuten na dat telefoongesprek belt Veljkovic met Herman Stijlemans. Begin 2018 is die laatste de man die namens KV regelmatig spelers vergezelt als ze zich in Brussel moeten verdedigen. Stijlemans weet die 24e januari al dat het bondsparket voor Beqiraj een minnelijke schikking voorstelt van drie weken schorsing. Uit de parafrasering van het gsm-gesprek tussen Veljkovic en Stijlemans in het pv blijkt dat Matthijs intussen zelf contact heeft opgenomen met KV: (…) Andy heeft Herman gebeld en hij hoopt dat hij een week kan verkrijgen voor schorsing. Het zal een wonder zijn als hij het al kan minderen tot twee of zelfs één week. Hij wil het voorwaardelijk krijgen, maar dat zal verschrikkelijk moeilijk zijn. (…) Andy kan wel helpen om de mensen van de zitting positief te inspireren.

Even later belt Veljkovic opnieuw naar Matthijs. Andy zegt dat Herman beroep moet aantekenen tegen het voorstel van de schorsing, aldus het pv. Dat doet Stijlemans. KV Mechelen trekt naar de bond. Op 30 januari 2018 krijgt Beqiraj daar, bijgestaan door Stijlemans, een effectieve schorsing van twee speeldagen. Diezelfde dag, om 18.26 uur, bellen Veljkovic en Stijlemans opnieuw. Uit dat gesprek blijkt dat Stijlemans ook de schorsing van twee speeldagen niet zal aanvaarden en met het idee speelt om de volgende keer Matthijs met Beqiraj mee te sturen naar Brussel. Het pv: Op aanraden van Andy (Matthijs) gaat Herman zeker beroep aantekenen. Andy zal proberen te helpen en Herman staat met plezier zijn plaats af. Andy gaat dit volgens Dejan niet mogen doen, want hij is rechter van dat spel (sic), hij zit ook in de bond. Andy moet maar babbelen, hij is bondsprocureur in de lagere klassen. Als de procureur zijn stelling minder hard maakt, heeft Herman een kans. Andy moet proberen te weten te komen wie de bondsprocureur is en daarmee babbelen.

Gilles Blondeau vraagt op 2 februari 2018 namens het bondsparket de bevestiging van de bestreden beslissing: twee speeldagen schorsing. Hij wordt deels gevolgd: de Mechelenspits krijgt ook in beroep twee speeldagen schorsing, maar plots is één van de twee voorwaardelijk. Zo is de sanctie voor Beqiraj – al dan niet toevallig – exact die geworden die Veljkovic in zijn hoofd had.

‘Onverwijld ontslag’

Stijlemans, die vandaag niet meer voor KV werkt, zegt zich geen tussenkomst van Matthijs in dit dossier te herinneren. ‘Het is wel mogelijk dat hij eens gecontacteerd is. Matthijs was in veel voetbalzaken de raadsman van KV. Maar van enige beïnvloeding ter zake is niet de minste sprake.’

Van Loock benadrukt dat Matthijs geen lid was van het bondsparket van de KBVB, dat bevoegd is voor het nationale voetbal. Matthijs werkte een trap lager, bij de federatie Voetbal Vlaanderen (VV), dat over eigen parketten beschikt maar wel nauw verbonden is met zijn KBVB-koepel. VV heeft zijn hoofdzetel ook aan de Houba De Strooperlaan, op hetzelfde adres als de KBVB. Toen de bond lucht kreeg van deze affaire, werd Matthijs bij VV prompt op non-actief gezet. ‘Hij heeft vervolgens ook onverwijld ontslag genomen’, aldus Van Loock.

Matthijs zelf mailt naar Sport/Voetbalmagazine: ‘Ik werd in deze aangelegenheid gevraagd om een advies te geven in mijn hoedanigheid van advocaat. Het woord bekijken heeft betrekking op het bekijken van de beelden van de bewuste spelfase. Met mijn kennis van de reglementen en de precedenten was mijn inschatting dat de minnelijke schikking te hoog was. Het loutere feit dat ik het daarbij bij het rechte eind had, onderschrijft enkel de kwaliteit en juistheid van het advies. Dat ik zelf werkzaam was op een lager niveau binnen de bond, is irrelevant. Er kan niet worden gewogen op de besluitvorming van de onafhankelijke rechtssprekende instanties van de KBVB. Ik heb zulks ook nooit proberen beïnvloeden. Mijn ontslag is ingegeven vanuit professionele redenen. Ik wenste dat noch ikzelf noch de bond geschaad zou worden door insinuaties in de pers. Mijn integriteit is nooit in het gedrang geweest.’

Tijdens de tuchtrechtelijke behandeling van het matchfixingluik van operatie Propere Handen, bij de Geschillencommissie Hoger Beroep (GHB) van de KBVB, werd het Beqirajvoorval aangegrepen door advocaten van partijen die zelf in nauwe schoentjes zaten, zoals KV Mechelen. Zij trokken gretig een lijntje van spilfiguur Veljkovic naar de vervolgende instantie: het bondsparket. Maar de GHB liet het Beqiraj-incident in zijn eindbeslissing onvermeld. Pikant detail: de definitieve schorsing van Beqiraj werd uitgesproken door diezelfde GHB. Eén van de drie behandelende arbiters was tijdens het matchfixingproces en het Beqirajberoep zelfs dezelfde: André Deruyver. Hij beoordeelde de elleboogstoot van Beqiraj samen met Thierry Walbrecht en Wim Mertens.

‘Storm in glas water’

Voor bondsprocureur Kris Wagner en Ebe Verhaegen, die tijdens het Propere Handenproces bij de GHB vooraan zaten als vertegenwoordigers van het bondsparket, was het Beqiraj-incident een vervelend moment. En zo volgde er nog een tweede. Er viel het bondsparket immers ook een discutabele tussenkomst op het dak van een advocaat die AFC Tubize verdedigde. Die club, die de degradatie van KV naar de hoogste amateurklasse bepleitte, was eerder in de procedure steevast verdedigd door Wiet Goris. Maar tijdens de voorlaatste GHB-zitting werd Goris plots bijgestaan door ene Fabrice Vinclaire. Ineens waren er dus twee pleidooien voor Tubize. Maar dat van de Franstalige Vinclaire, die vijf minuten zijn beste Nederlands bovenhaalde, voegde niks toe aan het discours van Goris.

Nóg vreemd was dat Vinclaire vóór de zitting een praatje ging slaan met Wagner. Dat leverde een foto op die suggereerde dat beiden elkaar kenden. Het beeld wekte achterdocht bij andere advocaten in de zaak, die een grotere afstand bewaarden tegenover Wagner. Tot hun ontstentenis ontdekten de raadsmannen van KV Mechelen dat Vinclaire op zijn LinkedIn-profiel vermeldt dat hij actief is bij de KBVB. Vinclaire blijkt premier substitut du Procureur te zijn bij de Association des Clubs Francophones de Football (ACFF), de Waalse tegenhanger van Voetbal Vlaanderen, afdeling Waals-Brabant-Brussel. Ook die ACFF heeft zijn hoofdzetel aan de Houba De Strooperlaan en zit onder de KBVB-koepel. Plots was er dus een advocaat van een tussenkomende partij die – ten minste schijnbaar – kon gelinkt worden aan de vervolgende instantie. Het deed KV steigeren. Maar waarom kwamen Wagner en Verhaegen dan niet tussen om te melden dat zich mogelijk een probleem stelde? Omdat ze Vinclaire naar eigen zeggen niet kenden. Weer wijst de bond naar de opsplitsing tussen het nationale niveau en de lagere VV- en ACFF-niveaus. Van Loock: ‘Er is nooit enige organisatorische of andere link geweest met de vervolgende instantie.’

Vinclaire zelf ziet alvast het probleem niet. Hij spreekt hij van ‘een storm in een glas water’. ‘Ik ben op provinciaal niveau bezig met schorsingen. Men heeft mij gevraagd om – op vrijwillige basis – in dat provinciaal parket te zetelen. Ik stemde toe op één voorwaarde: dat ik advocaat kon blijven. Dat was geen probleem. Ik ben die ene dag naar de Geschillencommissie Hoger Beroep gegaan op vraag van Olivier Martins, de advocaat van Tubize. Goris ( die als Nederlandstalige door Martins het veld was ingestuurd, nvdr) kon één voormiddag niet aanwezig zijn, vandaar. Vijf minuten vóór Tubize aan de beurt kwam, is Goris aangekomen; dus hebben we beiden gepleit. Maar van een belangenconflict was nooit sprake. Ons standpunt voor Tubize was trouwens niet hetzelfde als dat van Wagner; hij vroeg dat KV louter in 1B zou blijven. En de discussie over mijn tussenkomst is niet weerhouden in de beslissing van de GHB.’

En die fameuze foto? ‘Die is genomen toen ik me ging voorstellen aan meneer Wagner, die ik er voor het eerst ontmoette. Ik stel me altijd voor als ik ergens pleit; ik vind dat een vorm van respect.’ Wagner, die sinds een overleg binnen de KBVB zijn reacties in de pers beperkt, reageerde niet op de vraag van Sport/Voetbalmagazine om zijn versie te geven.

Andy Matthijs, tot voor kort een soort van minibondsprocureur én de ex-werkgever van Veljkovic' partner, 'kan helpen om de mensen van de zitting positief te inspireren', zo meldt een pv over het Beqirajdossier.
Andy Matthijs, tot voor kort een soort van minibondsprocureur én de ex-werkgever van Veljkovic’ partner, ‘kan helpen om de mensen van de zitting positief te inspireren’, zo meldt een pv over het Beqirajdossier.© PHOTONEWS
De foto van bondsprocureur Kris Wagner (r.) en Tubizeadvocaat Fabrice Vinclaire, die plots pijnlijk werd toen bleek dat die laatste ook in een voetbalparket zetelt.
De foto van bondsprocureur Kris Wagner (r.) en Tubizeadvocaat Fabrice Vinclaire, die plots pijnlijk werd toen bleek dat die laatste ook in een voetbalparket zetelt.© PHOTONEWS
Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content