Charleroi zou (spelers van) Sint-Truiden hebben betaald om te verliezen in hun onderlinge duel vorig seizoen. Het zou dat ook met Westerlo hebben gedaan en het zou Sint-Truiden een aanmoedigingspremie hebben betaald om een tandje bij te steken tegen Antwerp. Dat is wat Antwerpsecretaris Paul Bistiaux mei vorig jaar vernam van Gerrit Jacobs, apotheker in Koersel en vroeger seathouder bij Heusden-Zolder. Sinds 1 augustus 2004 maakt hij, zoals eerder was voorzien, deel uit van het bestuur van de naar tweede klasse gedegradeerde club. Met deze informatie stapte Antwerp, dat eveneens degradeerde, eind vorig seizoen naar het bondsparket.

Afgelopen weekend, acht maanden later, waren dit nog steeds de ‘feiten’. Toch staat het dossier weer volop in de actualiteit. Wat is er gebeurd ?

Bondsprocureur René Verstringhe, die destijds als eerste kennis kreeg van de zaak, liet ze onderzoeken door de onderzoekscommissie van de KBVB. Later ging ze nog naar de controlecommissie, maar dat leverde allemaal niets op. Antwerp legde daarna klacht neer bij het parket van Hasselt, waar de procureur des konings, Marc Rubens, een van zijn magistraten op de zaak zette. “Er zijn heel wat verhoren gebeurd,” aldus Rubens, “maar op zeker moment hebben we beslist : we stoppen, omdat ook wij niet verder kwamen. Een parket moet een beleid voeren : aan sommige zaken kun je blijven werken, maar tot wat leidt het ? Je kunt niet in elke zaak evenveel investeren, uiteindelijk zijn ook onze middelen beperkt. We beslisten toen ook om het dossier niet aan een onderzoeksrechter te geven.”

Antwerp legde zich daar niet bij neer en stapte dan maar zelf naar een onderzoeksrechter. Het stelde zich, zoals dat heet, burgerlijke partij. Dat betekent dat het een verder onderzoek afdwingt, maar ook dat als alles finaal op niks uitloopt, Antwerp allicht opdraait voor de kosten van het onderzoek. Op basis van de dossiers van het bondsparket en het parket van Hasselt begon de onderzoeksrechter aan zijn opdracht – de derde, en tot vandaag laatste etappe in de affaire. In tegenstelling tot de andere twee instanties zijn zijn mogelijkheden veel uitgebreider. Zo kan hij een huiszoeking bevelen en mensen voorleiden met aanhouding. Het is de aanhouding van Luc Nuyttens, Truienaar en zakenman met een dubieuze reputatie, die de zaak vorige week in een stroomversnelling bracht. Hij zou als tussenpersoon bij de vermeende omkoping zijn opgetreden. Rubens : “Een aanhouding duidt er gewoonlijk op dat de onderzoekers vooruitgang boeken. Toch wil het helemaal niet zeggen dat de zaak nu snel afgerond zal zijn. Bovendien kan het dat je uiteindelijk toch met lege handen achterblijft. Hoewel een aanhouding nooit lichtzinnig gebeurt, kan men ook nooit voorbarige conclusies trekken. De rechter zal finaal oordelen over schuld of onschuld.”

Als de onderzoeksrechter zijn onderzoek afrondt, maakt hij alles weer over aan het parket van de procureur. Dat moet dan een voorstel formuleren en oordelen of er voldoende argumenten zijn om de zaak door te verwijzen. Rubens : “De rechter van de raadkamer zal dan op een zitting de onderzoeksrechter horen, de magistraat van het parket ook, net als de burgerlijke partij, in dit geval Antwerp, en de verdachten die in het dossier door de onderzoeksrechter zijn ontdekt en eventueel in verdenking gesteld. De raadkamer beslist of de zaak daar stopt, of dat ze verder gaat naar een andere rechter binnen dezelfde rechtbank. En die zal pas oordelen over schuld of onschuld. Wie zich in die uitspraak niet kan vinden, kan dan nog eens in beroep gaan.”

Private omkoping in de sport is strafrechtelijk strafbaar sinds 1999. Sindsdien is er één uitspraak geweest, in de zaak van de ex-Westerlospelers Coen Burg en Marc Cox. De nieuwe wet was

voor de KBVB aanleiding om in zijn reglementen de term ‘omkoping’ te vervangen door ‘competitievervalsing’. Omkoping is daar één vorm van, het betalen van aanmoedigingspremies een andere. Rubens : “Af en toe hoor je nog mensen in het voetbal die niet weten dat een aanmoedigingspremie verboden is, maar het staat al minstens vijftien, twintig jaar in het bondsreglement.”

De wet uit 1999 was ook de reden dat Rubens, die tevens adjunct-bondsprocureur is bij de KBVB, zich daar niet meer bezighoudt met omkoopdossiers. Wanneer de rechtbank een uitspraak zal hebben gedaan, zal ook het bondsparket zich opnieuw over de zaak kunnen buigen, aldus

Rubens. “René

Verstringhe is dit nog niet vergeten, integendeel,

maar hij moet de burgerlijke partijstelling afwachten voor hij weer verder kan.” Dat de verhoorde spelers verklaarden dat ze dezelfde vragen kregen als op de KBVB, is voor Rubens een argument dat de onderzoekscommissie, ondanks veel minder middelen, ernstig werkt en dat haar niets te verwijten valt.

Tot slot : Chrétien Dierckx, de tennispartner van wie Gerrit Jacobs zijn informatie had, zou iets in de verandabouw doen en Luc Nuyttens iets in ramen en deuren. Op de hypothese of de twee misschien zakelijke contacten onderhouden en Dierckx Nuyttens iets betaald wilde zetten door via Jacobs zijn vermeende poging tot omkoperij wereldkundig te maken, kon niemand een bruikbaar antwoord geven.

Na Antwerp stelde inmiddels ook Beringen Heusen-Zolder zich burgerlijke partij. En Jacky Mathijssen was de eerste vorige week om een klacht in te dienen wegens laster en eerroof tegen Antwerp, Jacobs en Dierckx. De huidige Charleroitrainer werd vorige week urenlang verhoord door de onderzoeksrechter, net als de (ex-)STVV-spelers Peter Delorge, Dusan Belic, Thomas Caers, Marcos Pereira en Désiré Mbonabucya. Zij beraadden zich in het weekend nog over juridische stappen. ( JH/RDG)

De rubriek ‘De hoofdzaak’ neemt volgende week weer gewoon haar plaats in.

JH/RDG

‘Af en toe hoor je nog mensen die niet weten dat een aanmoedigingspremie verboden is.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content