Jan Hauspie
Jan Hauspie Voormalig redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Niet de interlands tegen Spanje en Litouwen, maar de maand december wordt richtinggevend voor de onthoofde Belgische voetbalbond. En voor de bondscarrière van Michel Preud’homme.

Na het verlies in Bosnië-Herzegovina (1-0) gaf niemand, spelers en bondscoach inbegrepen, nog een cent om de kansen van de Rode Duivels om erbij te zijn volgende zomer op het WK in Duitsland. Vier dagen en een ruime zege (8-0) tegen tien Sanmarinese loodgieters later weerklonk luid hosanna van Oostende tot Aarlen. Creatief rekenen leerde dat met zeges tegen Spanje (thuis, zaterdag) en Litouwen (uit, woensdag), én als de resultaten op de andere velden bovendien meezitten, nog een testduel uit de brand kan worden gesleept. Op slag verstomde de roep om Aimé Anthuenis‘ directe ontslag, iets waar niet alle vakbroeders van de bondscoach begrip voor konden opbrengen. In Limburg zit René Vandereycken nagelbijtend thuis en twee dagen voor de wedstrijd in Bosnië kwam Marc Wilmots bij Michel Sablon klagen omdat er dit jaar geen Pro Licence wordt georganiseerd.

“De Technische Commissie vond een ontslag niet verstandig”, zegt Michel Preu-d’homme, sportief directeur van Standard en sinds augustus ook de nieuwe voorzitter van de bewuste bondscommissie. “Op 17 oktober maken we de balans op. We zullen zeker ook Aimé horen. Als er veranderd moet worden – áls, zeg ik – hebben we een maand of acht tot de volgende interland voor de EK-kwalificatie. De tijd dringt niet. Verder heeft het geen zin om daar nu al over te praten. Ik heb altijd gezegd : zolang er een kleine kans is om het WK te halen, moeten we ervoor gaan.”

Hoe vatten de Rode Duivels die laatste kans aan ? Geruchten over een gebrek aan discipline en beleving (“complete anarchie”) in de spelersgroep worden door andere bronnen tegengesproken. De steeds jongere internationals lopen minder gemakkelijk in het gareel, maar toen de grenzen bereikt dreigden te worden, werd direct ingegrepen. Ook door Anthuenis, onder wie het voor de meeste spelers en stafleden nog steeds aangenaam werken is na de terreurregimes van Georges Leekens en Robert Waseige. Anthuenis gunt zijn spelers veel vrijheid en rekent op hun beroepseer.

De aanwezigheid van Preud’homme draagt daar zeker toe bij. Zoals elke slimme mens kijkt en observeert hij nog vooral in zijn nieuwe functie. Zijn interesse in wat iedereen doet, is gemeend en maakt dat iedereen zich gerespecteerd voelt. Elk detail in de taakverdeling wil hij kennen Met hem staat ook een voetbalmonument in de kleedkamer naar wie de internationals opkijken. De Europacupwinnaar (met KV Mechelen) en 58-voudige doelman van de Rode Duivels staat dicht bij de spelers. “Bosnië was mijn eerste verplaatsing met de ploeg. Ik heb daar een volwassen groep gezien, zonder gekke spelers, zoals je die vaak wel aantreft. Op geen enkel moment heb ik oppositie tegen de trainer gevoeld of gezien.”

Ronde van België

Preud’hommes eerste bekommernis is momenteel niet de bondscoach. Twee weken geleden stelde hij in het Uitvoerend Comité een plan voor ter hervorming van de Technische Commissie (TC). Want hoewel ’technisch’ van naam, verrichtte ze in het verleden nooit zinvol inhoudelijk werk. De TC stond vooral bekend als een populair reisbureau. Haar voornaamste bestaansreden was alle leden in een mooie beurtrol met een nationale (jeugd)ploeg te laten meereizen.

Twee krijtlijnen vallen op in de aanbevelingen van Preud’homme. Hij wil de TC voort-aan in subcommissies laten werken én hij wil er buitenstaanders bij betrekken. “Als er bij mij thuis een muur moet worden gemetseld, laat ik daarvoor een metselaar komen”, zegt hij. Zo wil hij rond de trainerschool “een pedagogische raad” oprichten met onder meer universiteitsprofessoren en buitenlandse specialisten. Zij zullen moeten waken over de jeugdopleiding en de trainerscursussen aan de KBVB.

Ook de beschikbare mankracht op de bond zelf wil Preud’homme efficiënter inzetten. “Er is volk genoeg om te werken”, zegt hij. “In de profliga hebben we met een werkgroep een plan voor de bescherming van de jeugdopleiding in onze clubs uitgewerkt. Eigenlijk had zo’n plan van de TC moeten komen. Het aspect over waaraan een opleiding tussen 6 en 18 jaar moet beantwoorden, heb ik al via de TC doorgeschoven naar de KBVB en de trainerschool. Nu moet er daar gewerkt worden.”

Rond dat plan is het ondertussen akelig stil geworden. Deze week zijn Preud’homme, Jean-Marie Philips en Herman Wijnants begonnen aan een rondgang langs de provincies en de lagere liga’s om de laatste argwaan weg te nemen. Vooral tegen de splitsing in twee taalliga’s vanaf derde klasse – de hoogste klasse amateurvoetbal in het nieuwe plan – bestaat weerstand. “Maar zonder dat, geen subsidies van de gemeenschappen”, waarschuwt Preud’homme. “Wij vragen niet de totále splitsing. Ik verwacht dus dat de provincies en de liga’s akkoord zullen gaan, en dat de KBVB het plan daarna in zijn geheel en onvoorwaardelijk overneemt. En dan is het aan háár om ermee naar de politiek te stappen en decretaal te laten vastleggen dat de subsidies substantieel zijn en verzekerd zijn in de toekomst. Wij willen ons niet laten gebruiken door de politiek, zij moeten iets terugdoen. Essentieel is ook dat de subsidies niet direct bij de clubs terechtkomen, maar in het opleidingsfonds dat we willen oprichten, zodat wij het via een aantal duidelijke criteria kunnen verdelen onder de clubs met een goede jeugdopleiding.”

Stuurloos schip

Preud’hommes voorgestelde hervorming van de TC past in de werkzaamheden van het Strategisch Comité van de KBVB. Dat werkt, parallel aan de werkgroep-Preu-d’homme in de profliga, aan nieuwe bondsstructuren en een nieuw kampioenschap. Ook van dit geheimzinnige genootschap, onder aanvoering van Roger Vanden Stock, maken Preud’homme en Philips deel uit. “Wij vinden dat de bond méér mensen in dienst moet nemen,” licht Preud’homme een tip op van de sluier, “professionals die elk aan het hoofd van een departement zullen staan – personeelsbeleid, sportief, communicatie -, daar beslissingsbevoegdheid krijgen en verantwoording moeten afleggen. Kortere lijnen en soepeler procedures moeten het makkelijker maken om beslissingen te nemen.”

Verzet mogen Vanden Stock & co verwachten tegen hun eerste klasse met veertien ploegen, waarvan de eerste acht na de heenronde zouden strijden om titel en Europese tickets, en de andere zes samen met de toptwee van tweede klasse vrede moeten nemen met een terugronde met als inzet : niet degraderen. In ieder geval maakt het Strategisch Comité versneld werk van zijn project, zodat ook dat in december ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan het laatste Uitvoerend Comité van het jaar. Alles iedereen mee wil, krijgen alle vernieuwingsplannen in juni 2006 de ultieme zegen van de Algemene Vergadering.

Ondertussen wordt de KBVB al maanden, zoniet jaren, niet meer bestuurd. Bondsvoorzitter Jan Peeters trekt zich nergens wat van aan en zat nu in Peru voor het WK voor min-17-jarigen. Het enige antwoord dat Preud’homme op zijn vragen krijgt van de bondsvoorzitter, is : ” Carte blanche, Michel !” Jean-Paul Houben was maanden out met hartproblemen, herviel onlangs en is al die tijd nooit vervangen. Ook technisch directeur Michel Sablon zou vaker dan goed voor de KBVB in het buitenland vertoeven. In dat grote vacuüm zoekt Preud’homme zijn weg. “Als het hopeloos wordt, zal het zonder mij zijn. Ik heb me voor één jaar geëngageerd. Daarna zien we wel.”

JAN HAUSPIE

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content