Op het einde van het groepsgesprek overladen verscheidene Open Stadion Managers staatssecretaris Els Van Weert met vragen over hoe het na de verkiezingen voort moet met het Open Stadion Project. Allemaal willen ze weten of dit initiatief doodbloedt als er een politieke stoelendans komt.

“Dat is ook een beetje mijn bezorgdheid”, geeft Van Weert achteraf toe. “Dit is geen marketingstunt voor mezelf geweest. Ik sta hier heel erg achter. Er wordt dan ook aan iets gewerkt om dit stevig te verankeren, we leveren volop inspanningen om de continuïteit hiervan te verzekeren.”

Toen het Open Stadion Project werd opgestart, bleek de respons groter en enthousiaster dan u had verwacht. Wat leidt u daaruit af ?

Els Van Weert : “Hoe ik dat moet interpreteren, weet ik niet precies. Wat ik wel denk, is dat het Belgische voetbal heel erg nood had aan iets positiefs om zich aan op te trekken. Het is de laatste tijd onder meer met de zaak-Ye nogal in het verdomhoekje geraakt.”

Wat zegt u tegen mensen die dit afdoen als ‘een idealistisch project dat toch weer geen voet aan de grond zal krijgen’ ?

“Ga eens kijken in Engeland, waar het voetbal twintig jaar geleden door hooliganisme en andere zaken aan de grond zat. Daar is dit verhaal opgepikt, het is iets wat elke club doet en heel veel positieve effecten sorteert. Clubs hebben hierdoor meer supporters kunnen genereren, meer families kunnen betrekken bij en binden aan hun club. Dit is geen theoretisch model. Het bestaat al in andere landen. Ik zie niet in waarom het hier niet zou werken.”

Maar de politiek moet wel eerst een zetje geven.

“Het had evengoed van een andere kant kunnen komen, maar ik vind wel dat de politiek de verantwoordelijkheid draagt om dit mee te ondersteunen, omdat dit een positief verhaal is, omdat wij op deze manier een hefboom creëren om maatschappelijke doelstellingen te bereiken die op een andere manier niet of moeilijk te realiseren zijn, groepen kunnen aanspreken die vaak heel moeilijk te bereiken zijn.”

Bestaat niet het gevaar dat dit project op den duur alle kanten uitgaat, dat clubs initiatieven gaan opzetten die eigenlijk niet meer passen in de filosofie van het Open Stadion Project ? Hoe zal u vermijden dat het sneeuwbaleffect dat u beoogt niet verwordt tot een lawine ?

“Dat we nu te maken krijgen met een heel breed spectrum aan initiatieven, vind ik positief. Je kan een club als Lierse niet vergelijken met Germinal Beerschot, gewoon al omdat je bij die laatste met een echt grootstedelijke omgeving zit waarin je met andere problemen te maken krijgt dan in een kleine provinciestad. Je moet werken met de troeven die je hebt, de organisaties die er zijn.

“Het is belangrijk dat door een jury bekeken en beoordeeld is welke projecten steun krijgen. En er moet een systeem zijn waarbij opgevolgd wordt of effectief datgene gedaan wordt wat vooraf afgesproken is. Daarom is de mogelijkheid voorzien dat de dossiers ter plaatse bekeken en gecontroleerd worden. Daarnaast wordt van de clubs een rapportage verwacht. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content