De KBVB en de Pro League hebben zich voor de zoveelste maal onsterfelijk belachelijk gemaakt. Wat voor een ergerlijk zootje was dat hele gedoe rond de indicatieve tabel! Geschorst, voorlopig niet geschorst, vrijgesproken, toch nog even afwachten… Amateurisme van de bovenste plank. Een kat vond er haar jongen niet meer in terug. En naar loffelijke gewoonte schoven beide instanties achteraf de hete aardappel naar elkaar toe. Enkel Pro Leaguetopman Marc Coucke had de euvele moed zich publiekelijk te excuseren voor dergelijke ongein. Het siert Anderlecht trouwens dat het als enige rechtstreeks betrokkene geen procedurele advocatentrucs uit de mouw schudde.

De bond wordt voorgezeten door de ééntalige Waal Gérard Linard, afkomstig uit het provinciaal voetbal. Dat is zonder meer een triestige façade: de echte machthebbers zijn de clubcoryfeeën die zetelen in de raad van bestuur. Ga maar na: Bart Verhaeghe, Mehdi Bayat, Joseph Allijns, Bruno Venanzi. Wellicht vergeet ik er nog een paar.

Al die bobo’s waren duidelijk zichtbaar present tijdens het voorbije WK in Rusland. Op wiens kosten, vraag ik me af. Ze poseerden ter plekke al te gewillig voor de media en taterden erop los. Alsof niet de Rode Duivels, maar zij zelf voor de resultaten hadden gezorgd.

Het is de allerhoogste tijd dat de KBVB geleid wordt door puur professionele managers zonder enige binding met de clubs. Zodoende stelt men paal en perk aan het in de Houba de Strooperlaan walmende, kwalijke geurtje dat men nog het best omschrijft als ‘belangenvermenging’.

Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content