Michel D’Hooghe is een half jaar voorzitter van Club Brugge. Op 1 oktober trekt hij zich met algemeen directeur Antoine Vanhove terug uit de frontlinie. Dan zullen Marc Degryse en Filips Dhondt op de voorgrond treden.

Vorige week werd het nieuwe administratieve centrum voltooid. Acht kantoren en drie nieuwe vergaderzalen. Er zijn plannen in de maak om ernaast een grote winkel te creëren met erboven een tearoom en een zonneterras met uitzicht op de oefenvelden. De huidige clubshop zou dan dienst kunnen doen als ticketingruimte. Door de verhuizing van de administratie krijgt de spelersgroep een vergaderzaal naast het spelershome, de trainersstaf eindelijk een fatsoenlijk bureau en worden ook het jeugdbestuur en de veiligheidsdienst beter gevestigd. Eind deze week is het synthetisch oefenveld klaar. Er beweegt bij Club Brugge nog veel meer, maar eerst dit inleidend woordje van de voorzitter.

Michel D’Hooghe : ” Trond Sollied heeft ooit eens gezegd dat Club Brugge zestig procent beter kan. Ik heb dat beaamd, omdat ik weet dat er op het vlak van marketing en merchandising inderdaad nog veel rek in deze vereniging zit. Maar sedertdien wordt mij gevraagd : was het dan zo slecht in het verleden ? ! Dat is kwatsch, dat is echt provocatieve flauwekul. Als het zo slecht geweest zou zijn, hoe kon Club Brugge dan 25 jaar aan de top van het Belgisch voetbal hebben gestaan ? ! Alleen is het zo dat als je het gisteren goed hebt gedaan en vandaag opstaat en zegt dat je het daarom weer op dezelfde manier zult doen, je achteruitgaat. Je moet altijd kijken waar er nog ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Daar is Club Brugge momenteel mee bezig. Je mag trouwens nooit periodes met elkaar gaan vergelijken. Was Filips de Schone een betere leider dan Charles de Gaulle ? Ernst Happel was zo’n goeie trainer, maar ik zie hem in de actualiteit van nu niet meer functioneren met de methodiek van toen. Alles op zijn tijd, stap voor stap. Als ik dus zeg dat er nog rek in deze club zit, is dat absoluut geen kritiek op het verleden.”

Het sportdepartement

Michel D’Hooghe : “Sportleider Marc Degryse kent een zeer positieve ontwikkeling. Stilaan wordt hij de sportieve bestuurspijler van Club Brugge, ondersteund door het bestuur, door de algemeen directeur en door de voorzitter. Vanaf 1 oktober wordt hij het sportief gezicht van Club Brugge. Dat wil ook zeggen dat hij dan naar voren zal treden en dat onder andere Michel D’Hooghe en retrait gaat. Het is tijd om andere mensen in de structuur die we op poten hebben gezet, meer aan het woord te laten. Filips Dhondt voor alles wat het bedrijf Club Brugge betreft, en Marc Degryse voor alles wat de sportclub Club Brugge is.

“Secretaris Jacques De Nolf blijft persverantwoordelijke en woordvoerder in zoverre het gaat om officiële mededelingen van de club. Antoine Vanhove is aan een omschakeling bezig. Hij zat te veel in het organigram, ik heb hem gezegd : jij moet samen met mij een beetje buiten en boven dat organigram komen en het veldwerk overlaten aan jonge professionals. Dat vraagt van Antoine een omschakeling en ik ben ervan overtuigd dat dit zal lukken. Sinds geruime tijd probeer ik hem ervan te overtuigen dat de beste visie voor Club Brugge de visie is om de toekomende generatie meer aan bod te laten komen.

“Marc heeft de voorbije twee en een halve maand tijd gehad om zich te instrueren in bijvoorbeeld de aspecten van het jeugdbeleid, van het scoutingbeleid, van de relatie met de trainersstaf, met de ploeg, met het bestuur en met de voorzitter. Vanaf 1 oktober durf ik het rustig aan om Marc Degryse de sportieve spreekbuis van de vereniging te laten worden. Ik ben zeer gecharmeerd van zijn sportieve knowhow, van de visie die hij voor Club Brugge wil uitdragen en van zijn aanhankelijkheid aan de club. Meer en meer profileert hij zich in alle aspecten van het sportieve beleid, voor zover die niet deze van de technische staf zijn. Marc Degryse gaat de sportieve strategie van Club Brugge voorstellen.

“Wat bij Marc heel gevoelig ligt, merk ik nu al, is de mogelijkheid creëren om jonge spelers meer kansen te kunnen bieden. Op dat vlak zal hij in de komende jaren zeker zijn stempel drukken. Ik weet ook : hoe beter Club Brugge presteert, hoe moeilijker het is voor jeugd om in de ploeg te komen. Maar anderzijds : als de beloften kampioen van België worden, wil dat zeggen dat er waardevolle jongens tussenzitten en dat je hoe dan ook een opening moet laten om een nieuwe Pascal Plovie, Olivier De Cock en Birger Maertens mogelijk te maken. Met Peter Mollez en Jimmy Dewulf spelen er nu al twee van onze jonge mensen bij Cercle en ik zou dat in de toekomst verder willen ontwikkelen. Ook met andere clubs trouwens. Ik sluit niks uit.”

Het medisch departement

Michel D’Hooghe : “Ik heb gemerkt dat de relatie tussen, laat ons zeggen, de therapeutische sfeer en de spelersgroep wat stroef liep. Dat is niet alleen bij Club Brugge zo, want dat heeft ook te maken met tendensen die ook in de geneeskunde van alle tijden zijn. Ik heb er bij de kinesitherapeuten op aangedrongen dat er een zeer gemotiveerde persoonlijke aanpak zou gebeuren, dat er tussen de spelersgroep en de kinesitherapeutische groep een intensere menselijke relatie zou ontstaan. We zullen zien, maar ik heb de indruk dat het goed werkt.

“Geneeskundige vrijheid is voor mij absoluut. Iedereen is vrij zich te laten verzorgen waar hij wil, máár ! Ten eerste : wees ten minste zo hoffelijk om het te laten weten aan de medische dienst van Club Brugge. Ten tweede : als iemand vindt dat hij naast onze diensten ook nog een beroep moet doen op andere geneeskundige diensten, is dat zijn volste recht ; maar dan is dat niet voor de rekening van Club Brugge, tenzij het in overleg gebeurt en het om een dienst gaat die wij niet kunnen bieden. Bijvoorbeeld, een oogarts. Dat heb ik heel duidelijk gesteld aan de spelers. Ik heb er ook geen probleem mee dat een speler het meldt als hij een tekortkoming zou zien aan onze eigen dienst. Dat kan ons alleen maar verbeteren. Niemand is volmaakt, ik zeker niet (lacht).

“Ik denk te mogen zeggen dat wij bij Club Brugge over een goed geoutilleerde medische dienst beschikken. We bieden een zo goed mogelijke service aan met drie voltijdse kinesisten, met dokters die bij gelijk welke blessure ter beschikking staan, met een ziekenhuis op een boogscheut waar de mensen enorm beschikbaar zijn. Er is op bepaalde aspecten van de medische begeleiding zeer ten onrechte kritiek geweest. Marek Spilar, bijvoorbeeld, mag de medische dienst van Club Brugge eeuwig dankbaar zijn. Als hij nog een kans heeft om op niveau terug te keren, is dat dankzij de zeer prompte tussenkomst van de medische dienst van Club Brugge.

“Samen met onder andere Arsenal, Paris Saint-Germain en Juventus maken wij nu ook deel uit van een Europees topprogramma voor preventie van blessures onder leiding van de Zweedse professor Jan Ekstand, een expert die lid is van de medische commissie van de Uefa. Het gaat om een preventief programma waarbij alle blessures uit het Europese voetbal via een aantal pilootploegen bij die man verzameld worden. Ik hoor dat dit vanuit Club Brugge zeer goed gedaan wordt. Dat mag ook eens gezegd worden.”

Het economisch departement

Michel D’Hooghe : “Veruit de belangrijkste economische realisatie is dat we met onze hoofdsponsor Dexia een nieuw contract voor vijf jaar getekend hebben. Daarnaast is er een aantal nieuwe projecten ontwikkeld, zoals de Focus-formule. Van de burgemeester en de hoofdcommissaris van politie verkregen we dat we de zone achter de goal, die om veiligheidsredenen zo schrijnend leeg blijft, mogen gebruiken voor een commerciële formule per speeldag. Een firma mag dan op de benedenverdieping haar publicitaire boodschap brengen en krijgt daarboven 950 plaatsen ter beschikking. Ik geloof dat we nu toch al een optie hebben op tien wedstrijden. Daarnaast zijn we andere commerciële partnerships begonnen, met onder andere Electrabel. Ik geloof niet dat Club Brugge momenteel nog één meter commerciële ruimte vrij heeft.

“Komen we bij de merchandising, waar nog zoveel rek in zit. Wij gaan dat professioneel en in eigen beheer aanpakken. In de moderne beleving van merchandising moet je de boer op. Ik heb Bart Coeman, een nieuwe bestuurder met een fenomenale knowhow, de volledige competentie gegeven over de marketing en de merchandising. Hij is volop bezig met de uitbreiding van onze productengamma. Hij heeft al licenties afgesloten met een aantal sectoren, onder andere die van het schoolmateriaal en die van de niet-sportieve textiel. Momenteel zitten we echt in een versnellingsfase. Bart is bezig met de toegang tot grote ketens van magazijnen en winkels. Ik zeg niet dat wij morgen in Hongkong zullen verkopen, zoals Manchester United (lacht), maar je moet ergens beginnen, hé. Overigens wordt er binnenkort waarschijnlijk een commercieel medewerker in dienst genomen als steun voor Filips D’Hondt en Evarist Moonen.

“We zijn de commerciële inkomsten van Club Brugge aan het verhogen. Maar dan lees ik in een zeer pijnlijke lezersbrief dat Club Brugge niet meer de ploeg van het volk en de kleine man is, dat het miljonair wil worden door hoog geld te vragen voor Europese verplaatsingen enzovoort. Ten eerste : wij hebben de goedkoopste prijzen in Europa : 60 euro om mensen te laten genieten van wedstrijden tegen Ajax, AC Milan en Celta de Vigo ! Maar Club Brugge moet natuurlijk een draaiend bedrijf blijven, Club Brugge heeft acteurs in zijn theater lopen die geld kosten, Club Brugge heeft een structuur die geld vraagt. En als je het niet kan door ticketverkoop, moet je het op een andere manier doen. We willen onze supporters niet bezwaren, dus wat doen we ? We gooien alle dossiers open en we kijken wat de return was. Ik kan u zeggen : het reisagentschap dat het gehaald heeft, bood meer dan de helft meer dan het tweede bod en krijgt in ruil de exclusiviteit van de organisatie van de reizen. Dat lijkt mij de logica zelve.

“Voor een reis naar Kiev zal daar niemand over vallen, dan is het sowieso vliegtuig, hotel, ticket. Ik heb begrip voor de mensen die nu met de wagen naar Ajax willen gaan en niet gewoon een ticketje kunnen kopen, maar een package met bus, hotel en ticket moeten betalen. Maar die mensen schijnen wel te vergeten dat Ajax, net als Club Brugge, de reglementering van de Uefa moet respecteren, die zegt dat slechts vijf procent van de tickets voor de bezoekers is. We zijn nog in onderhandeling, maar ik geloof dat wij slechts tweeduizend tickets kunnen krijgen. Vergeet dus maar dat verhaal dat iedereen naar Ajax-Club Brugge kan. En dat men ook niet zegt dat wij geen rekening houden met de kleine man omdat die packages wat kosten. Het is precies omdat we voor de kleine man zorgen, dat we verplicht zijn ons geld op andere manieren te gaan halen.”

Het sociaal departement

Michel D’Hooghe : “Ik vind dat we meer moeten zijn dan een goede voetbalploeg en een leefbaar bedrijf. Club Brugge is ook een beetje een lichtbaken in de regio. Daarom werken we momenteel mee aan een initiatief van het provinciebestuur rond basiseducatie. Daarnaast hebben we contacten met een sociaal werk van het OCMW in Brugge, zullen we zeker ook contacten hebben met scholen en instituten voor kansarme jongeren en jongeren met een handicap om de relatie met Club Brugge te verbeteren en hen uit te nodigen voor een wedstrijd. Ter gelegenheid van de Nacht van Blauw en Zwart op 14 november in het Concertgebouw zal ik de burgemeester een cheque overhandigen met de vraag het niet onbelangrijke bedrag aan te wenden voor sport voor mindervaliden in Brugge.

“We hebben ook al drie, vier vergaderingen achter de rug met de supportersverenigingen. Zowel met de supportersfederatie als met het Blue Army hebben we een goeie relatie. Ik denk dat we constructief bezig zijn. Momenteel kennen we geen problemen meer qua veiligheid, maar dit is een dossier waarover je nooit klinkende verklaringen mag afleggen, omdat één vonk voldoende kan zijn om morgen weer een probleem te hebben. Ik geloof dat we goed bezig zijn om samen met de stad en de politie het hooliganisme in te dijken, maar ik zeg dat met heel veel voorzichtigheid. Ik weiger ook mee te roepen met zij die zeggen dat wij, voetballeiders, alleen maar verantwoordelijk zijn voor wat er in het stadion gebeurt en niet op de openbare weg. Ik vind dat wij mede verantwoordelijk zijn voor alles wat er rond de organisatie gebeurt, want uiteindelijk gaat het allemaal om die voetbalmatch. Zeggen : dat is jullie werk, neen, dat vind ik niet juist. Ik vind dat wij de strijd tegen het hooliganisme alleen maar kunnen winnen als alle neuzen in de dezelfde richting wijzen.”

door Christian Vandenabeele

‘Precies omdát we voor de kleine man zorgen, moeten we ons geld op andere manieren gaan halen.’

‘Wat bij Marc Degryse heel gevoelig ligt, is de mogelijkheid creëren om jonge spelers meer kansen te kunnen bieden.’

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content