“Helft van Vlaamse sportclubs in financiële problemen”

© Getty

De helft van de Vlaamse amateursportclubs verkeert in financiële moeilijkheden door de torenhoge energieprijzen. Dat zegt de Vlaamse Sportfederatie, de koepel van 65 sportfederaties in Vlaanderen, op basis van een bevraging bij 750 clubs. De organisatie vraagt de overheden om ondersteunde maatregelen.

Terwijl sportclubs nog aan het bekomen zijn van de coronacrisis volgt nu de energiecrisis. De gemiddelde voorschotfactuur van de Vlaamse amateurclubs is de laatste maanden bijna 2,5 keer duurder geworden, zo blijkt uit de bevraging. Zowat 17 procent van de sportclubs maakt structureel verlies, terwijl 30 procent teert op de laatste financiële reserves. Van de overige clubs geeft het merendeel (35 procent) aan dat ze het hoofd nog net boven water kunnen houden, minder dan een vijfde (18 procent) zegt er nog financieel goed voor te staan Nu al neemt 44 procent van de sportclubs maatregelen om de energiefactuur naar beneden te krijgen. Van hen zet het overgrote deel (70 procent) de verwarming lager of zelfs uit, terwijl een tiende de leden verplicht om minder lang onder de douche te staan. Daarnaast kijken verenigingen ook naar hun inkomsten.

7 procent voerde al een verhoging van het lidgeld door, en dat met gemiddeld bijna een vijfde (18 procent meer). Meer dan een derde gaat op zoek naar bijkomende sponsors en subsidies of organiseert extra acties zoals eetfestijnen. “We willen vermijden dat mensen uit de boot vallen omdat ze het lidgeld van de sportclub niet meer kunnen betalen”, zegt algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie, Pieter Hoof. “Daarom vragen wij voor de hele georganiseerde sportsector dringend financiële steun van de overheden.” De organisatie wil dat clubs toegang krijgen tot gratis energiescans om hun verbruik in kaart te brengen, en dat overheden helpen bij energiebesparende investeringen. De Vlaamse Sportfederatie vertegenwoordigt meer dan 18.500 sportclubs met alles samen 1,4 miljoen leden.

Partner Content