In juni 2006 bracht ons onderzoek naar de financiële toestand van Sporting alarmerende cijfers aan het licht. Sinds er in 2000 een nv werd opgericht, kwam er elk jaar een zwaar verlies in de boeken. Nu is die trend dus omgekeerd en Sporting slaagde erin om 525.000 euro winst te realiseren. Hoe is de vereniging daarin geslaagd en hoe zal haar financiële toestand in de toekomst evolueren ?

Ondanks de bescheiden winst oogt de balans rampzalig. De uitgestelde verliezen bedroegen in 2006 nog altijd 11.542.000 euro. En het eigen vermogen is negatief voor een goede 8 miljoen euro, terwijl het maatschappelijk kapitaal 3.500.000 euro bedraagt. Volgens de cijfers die de club doorgaf aan de Nationale Bank is de winst van het seizoen 2005/06 hoofdzakelijk te danken aan hogere sponsorinkomsten en hogere televisierechten. Doordat het contract met Belgacom net bij de start van dat seizoen begon, kon Sporting zijn inkomsten uit televisierechten verhogen van 800.000 euro tot 1,6 miljoen.

Loodzware leningen

Sinds het samendrukken van de door de stad gewaarborgde leningen betaalde Charleroi enkel de intresten erop : de jongste drie jaar telkens zo’n 500.000 euro. Maar 2007 wordt een scharnierjaar, want nu zal ook het kapitaal moeten worden terugbetaald. Dat zal 400.000 euro per jaar kosten – zo’n tachtig procent van de vorig jaar gemaakte winst – en de eerste aflossing is voorzien in juli. Of dat zal lukken, hangt onder meer af van de opbrengst van de transfers. Wat de transacties rond François Sterchele, Bertrand Laquait, Cyril Théréau, Sébastien Chabaud en Dante in het bakje brachten, is strikt geheim, maar een raming die gewaagt van 3 à 4 miljoen moet er toch redelijk dicht bij zijn. Gaat dat geld in eerste instantie naar voorzitter Abbas Bayat, die al een fortuin spendeerde aan Charleroi ? Of wordt daarmee een spaarpotje aangelegd voor de toekomst? Puur commercieel waren die transacties stuk voor stuk een schot in de roos : want die spelers werden binnengehaald voor een zeer laag bedrag, verdienden een beperkt loon en brachten veel op. Hun transfers zijn echter in tegenspraak met de woorden van het bestuur dat zegt dat de financiële toekomst van de club absoluut niet bedreigd is en dat de club wil doorstoten tot de top drie van onze competitie. In het officiële discours is er trouwens geen sprake van schulden : “Wie een lening aangaat om zijn huis te betalen, heeft ook geen schulden.” Financiële specialisten lachen die redenering echter weg, want een lening moet worden terugbetaald en vertegenwoordigt dus een schuld.”

Lopende zaken

In het rapport aan de Nationale Bank wordt ook verwezen naar twee nog lopende geschillen die een belangrijke invloed kunnen hebben : de klacht van de buurtbewoners in verband met de uitbreiding van het stadion voor EURO 2000 en waarvoor ze een schadevergoeding eisen, terwijl Sporting inroept dat het als huurder buiten dit dossier staat. En : de zaak-Oulmers, waarin de FIFA mogelijk een hoog bedrag zal moeten betalen aan de familie Bayat. Daar moet ook nog een derde dossier aan worden toegevoegd, namelijk de aanleg van een synthetisch veld dat door Sporting werd betaald en dat de stad zou subsidiëren. De Regie der Gebouwen had zich geëngageerd om tijdens de seizoenen 2005/06 en 2006/07 bij elke wedstrijd 2500 tickets te kopen tegen 5 euro per stuk. Maar dat was een onwettige praktijk en de verkoop van tickets aan de Regie werd daarom stopgezet. De vraag is nu of Sporting dat geld nog zal terugzien. Het gerecht ondervroeg er alleszins ex-burgemeester Jacques Van Gompel over, die op de hoogte moet zijn geweest van het handeltje dat was opgezet door Claude Despiegeleer. Dat er geen offerteaanvraag werd uitgeschreven was trouwens ook in strijd met de wet. Wellicht is hierover het laatste woord nog niet gezegd.

PIERRE DANVOYE

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content