Adviesverlening 2.0 bij VDFin

VDFin
VDFin
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

5 oktober 2022, 11:00 Bijgewerkt op: 5 oktober 2022, 13:38

Hoewel de pandemie ervoor heeft gezorgd dat wij nu echt interesse tonen voor andere vervoersmiddelen, meer bepaald de fiets, blijft voor ons Belgen de auto nog altijd het favoriete vervoersmiddel om ons te verplaatsen. Het toegenomen milieubewustzijn, dat is omgezet in aangepaste wetgeving, zorgt ervoor dat de auto als koningin van de Belgische mobiliteit voortaan elektrisch zal zijn.

De manier waarop wij de auto ‘consumeren’ is aan het veranderen. Die tendens wordt versneld door de elektrische mobiliteit en de daaraan verbonden nieuwe technologieën: elektrisch rijden houdt meer in dan alleen maar de aankoop van een wagen. Denk maar aan onder meer laadoplossingen. De diensten en producten van VDFin helpen u door het bos wel nog de bomen te zien en uw budget onder controle te houden.

“Het is ons doel de consument goed te begrijpen en daarom voeren wij regelmatig marktonderzoek uit.”

Als wij één iets van de pandemiejaren en de milieu-uitdagingen hebben geleerd, dan is het wel dat onze wereld zeer snel en blijvend verandert. Daarnaast hebben de consumenten meer dan ooit nood aan duidelijke en concrete informatie, aan de mogelijkheid om hun budget onder controle te houden en aan een zekere flexibiliteit in hun contracten. Als belangrijke speler onder de instellingen voor autofinanciering zeggen ze bij VDFin gewoonlijk dat alles begint en eindigt bij de klant. “Het is ons doel de consument goed te begrijpen door naar hem te luisteren en daarom voeren wij regelmatig marktonderzoek uit. Zo hebben wij grondig nagedacht over de adviesverlening “2.0”. Dat zal leiden tot nieuwe diensten die wij binnenkort zullen kunnen aankondigen», verklaart Sarah Meuleman, Marketing en Product Manager bij VDFin. “Op die manier zullen wij nog nauwkeuriger aan de noden van onze klanten tegemoet kunnen komen, van particulieren tot grote, middelgrote en kleine ondernemingen en microbedrijven.” Mensen stellen zich vandaag immers meer dan ooit heel wat vragen wanneer de wens of behoefte aan een nieuwe auto ontstaat.

Daarenboven komt uit een enquête die VDFin bij zijn klanten hield een gloednieuwe tendens naar voor: voor het eerst is de belangstelling van de particulieren voor hybride en elektrische auto’s groter dan die voor wagens met een verbrandingsmotor. “Bij de bedrijven wordt die belangstelling voor elektrische wagens vooral aangewakkerd door fiscale voordelen, terwijl het er bij de particulieren veeleer om gaat om zich voor te bereiden op de toekomst en om de milieu-impact. Daarnaast blijkt de bezorgdheid om het milieu veel flagranter te zijn bij de jongeren, bij wie dat aspect met stip boven de overige beweegredenen staat”, aldus Sarah Meuleman. “Ondanks de toenemende belangstelling van de consument zijn er nog tal van obstakels: de vele vragen en fabeltjes weerhouden hem of haar om effectief de stap te zetten. Het is onze voornaamste taak om al onze klanten te begeleiden bij hun denkwerk. Wij geven hen alle noodzakelijke tools zodat zij de auto en mobiliteit vinden die bij hen past, en er toegang toe hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitdagingen van morgen.”

© Shutterstock

Niet langer aankopen

Daarenboven heeft de energiecrisis die wij momenteel beleven een impact op de koopkracht en maakt zij de twijfels alleen maar groter. “Onze klanten hebben meer dan ooit advies en begeleiding bij hun keuze nodig. Zij willen tot in de puntjes weten waaraan zij beginnen en zich de impact van hun mobiliteit op hun budget zo goed mogelijk kunnen voorstellen”, beklemtoont Marketing Project Manager Florence Guiot. “Wij weten dat de transitie naar elektrische mobiliteit al vragen opwerpt. Welnu, de oplossing ligt precies in onze producten en diensten. Deze geven toegang tot de nieuwe mobiliteit en stellen de mensen gerust over de risico’s die zij zien en nemen die zelfs weg. Wij durven zelfs zeggen dat een elektrische wagen werkelijk voordelig is.” Aangezien marktontwikkeling en producten samengaan, kaart VDFin eigenlijk een cruciale kwestie aan: heeft het nog zin een wagen, vooral dan een elektrische, te bezitten? Professionals kennen het antwoord al lang: neen. «Dankzij de ontwikkeling van onze producten zoals Private Lease of AutoCredit kunnen wij ook particulieren in staat stellen van hun wagen te genieten zonder dat zij te maken krijgen met de risico’s of verantwoordelijkheden die aan het bezit van de wagen verbonden zijn. Deze vorm van dienstverlening en de abonnementsmodellen die wij voortdurend in overweging nemen, zijn een weergave van de toekomst.” Dat geldt vooral voor de elektrische voertuigen, want VDFin verbindt zich tot de restwaarde en dat is een belangrijk punt. “Je moet denken aan de werkelijke kostprijs van een auto in plaats van aan de absolute waarde ervan”, stelt Sarah Meuleman. “Een huis neemt toe in waarde, een auto niet. Waarom zou je dan eigenaar van een auto willen zijn? Maak je niet langer zorgen over hoe jouw batterijen er na 4 jaar aan toe zijn, neem de inherente kosten aan het gebruik van jouw wagen mee op en beheer jouw budget tot in de puntjes! Verander vervolgens van auto wanneer ook jouw noden veranderd zullen zijn!”

“Onze klanten hebben meer dan ooit advies en begeleiding bij hun keuze nodig.”

© Shutterstock / Olivier Le Moal

Gebruiksklaar

Zoals u ziet, streeft VDFin ernaar de toegang tot een voertuig voor zowel B2B als B2C te vergemakkelijken via verschillende financieringsproducten en -oplossingen. VDFin gaat evenwel verder dan alleen maar een voorstel doen. “Wij luisteren naar onze klanten, begrijpen wat zij nodig hebben en werken samen met hen een actieplan op maat uit. Dat is onze adviesverlening 2.0. Voor een elektrische auto kan dat uitmonden in een product en dienstverlening die werkelijk zeer volledig zijn. Zo kunnen wij bijvoorbeeld laadoplossingen – laadpaal, zonnepanelen, batterijen… – toevoegen, de verplaatsingen van werknemers bestuderen om nauwkeurig te meten wat zij nodig hebben en wij kunnen zelfs voorstellen om tijdelijk over te schakelen naar een wagen met verbrandingsmotor, bijvoorbeeld voor de vakantie. Het belangrijkste is de obstakels die nog steeds bestaan voor elektrisch rijden uit de weg te ruimen. En elektrisch rijden toegankelijker te maken dankzij de kennis en het beheersen van de Total Cost of Ownership.”

Klik hier en ontvang ons e-book over elektrische mobiliteit

Ontdek alle aanbiedingen op www.vdfin.be

Volg de volledige reeks op www.knack.be/RoadtoEV