Opinie

Els Rochette

‘Fusie van politiezones in Brussel moet samengaan met extra agenten’

Els Rochette Brussels parlementslid voor one.brussels-Vooruit
Jef Van Damme Schepen voor Vooruit in Molenbeek

‘Onze hoofdstad vraagt om een versterkt grootstedelijk korps’, schrijven Els Rochette en Jef Van Damme.

Een bendeoorlog en een golf aan druggerelateerd geweld overspoelt bepaalde wijken in Brussel. Het dieptepunt kwam deze week: een schietpartij aan de schoolpoort in Molenbeek. Kinderen die binnen moeten schuilen, terwijl ze buiten de schoten kunnen horen. Dit is ernstig. En helaas lijkt het einde niet meteen in zicht.

Veel Brusselaars maken zich zorgen en zijn angstig. Wat als er onschuldige slachtoffers vallen? De burger verwacht van de overheid dat ze daadkrachtig ingrijpt. Maar de signalen die de burger krijgt zijn niet erg bemoedigend. In het België van versnipperde bevoegdheden en een lasagne aan bestuurslagen wordt de hete aardappel flink doorgeschoven.

De lokale politie in Molenbeek roept al vele jaren om versterking. Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden oppert om de politiezones in Brussel te fuseren. Beide hulpkreten zijn terecht. Beide kunnen helpen. Maar dan bij voorkeur: niet apart van elkaar. Dit is een én-én-verhaal.

Enkele feiten: de politiezone West waar Molenbeek toe behoort, heeft een nijpend personeelstekort. Net als andere politiezones krijgt ze haar vacatures maar moeilijk ingevuld. Daar komt bij dat de KUL-norm (van 2001) op basis waarvan de federale dotatie en het aantal agenten wordt berekend compleet is voorbijgestreefd. Want het aantal inwoners is toegenomen met een derde. De middelen zijn niet gevolgd. De gemiddelde federale dotatie voor de politie in heel België bedraagt 96 euro per inwoner. Per inwoner in de zone Brussel-West is het slechts 60 euro. Dat is de laagste federale dotatie van alle Brusselse zones.

Gevolg? Het aantal agenten ten opzichte van de omvang van de bevolking ligt veel te laag. Minder agenten op straat en minder rechercheurs dan je nodig hebt om in uitdagende wijken de veiligheid te garanderen. Daar komt nog bij dat Brussel als hoofdstad (van Europa) veel extra politietaken op zich neemt rond demonstraties en Europese toppen. Op lange termijn holt dat de kracht van de sterke arm van de wet uit.

De roep uit Molenbeek om versterking van de federale politie is terecht. Dat tegelijk de fusie van de politiezones op tafel komt, is ook terecht.

De Brusselse politie is opgedeeld in 6 zones, met 6 korpschefs, onder het gezag van 19 burgemeesters. Dat is langzaamaan onwerkbaar geworden. Criminelen stoppen niet bij de gemeentegrens. Onze grootstad vraagt, zeker als het gaat om drugsgeweld, eenheid van commando. Onder gezag van de minister-president van het Brusselse gewest. De MP kreeg al meer bevoegdheden bij de zesde staatshervorming. Met Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) is er al een instelling die deze rol op zich kan nemen. Jammer genoeg wordt haar rol nog erg minimalistisch ingevuld. Zelfs centrale aankoop van materiaal voor heel Brussel raakt niet rond. Op korte termijn zou BPV een cel voor georganiseerde criminaliteit kunnen oprichten, met agenten en rechercheurs die de actieve drugsbendes in kaart brengen op het Brussels grondgebied en deze structureel aanpakken. Een cel die de steeds grotere omloop van wapens gecoördineerd aanpakt voor heel Brussel.

De fusie van politiezones moet er komen. Veel partijen liggen dwars. Misschien is de huidige geweldsescalatie een wake-up call. Een hervorming kan de Brusselse politie efficiënter maken en is nodig om effectiever zware criminelen aan te pakken. De veiligheid van de Brusselaars staat op het spel. Er moeten zo snel mogelijk versterkingen komen en Brussel Preventie en Veiligheid moet onder bevoegdheid van de Brusselse Minister-President een cel georganiseerde misdaad oprichten om de geweldspiraal en bendeoorlog in de Brusselse straten een halt toe te roepen.

Els Rochette is Brussels Parlementslid voor one.brussels-Vooruit.

Jef van Damme is Schepen van Vooruit in Molenbeek.

Partner Content