'Mensen met een psychiatrische of psychotische problematiek, in combinatie met drugs- of alcoholverslaving, vallen in de bestaande zorg te vaak tussen wal en schip', zegt Dirk Bryssinck. 'Zoals u misschien weet, zien we in Vlaanderen een vermaatschappelijking van de zorg: de residentiële setting van de psychiatrie wordt afgebouwd, en de nadruk komt meer en meer te liggen op "integratie in de samenleving". Op zich is dat een goede evolutie. Maar al te vaak is het niet meer dan een dekmantel voor besparingen. Als je het residentiële afbouwt, moet je ook opbouwen in de samenleving. Anders verhuist de ellende van de instelling naar...