Zuhal Demir: Geen Vlaamse subsidies meer voor lokale initiatieven ‘die bouwshift tegenwerken’

. © Belga

De Vlaamse overheid gaat geen subsidies meer geven aan lokale besturen die gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opstellen die tot extra ruimtebeslag leiden. Dat maakt minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) donderdag bekend. ‘Vlaanderen gaat geen subsidies uitdelen aan initiatieven die de bouwshift tegenwerken. Zo simpel is het.’

Vlak voor de krokusvakantie bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de modaliteiten van de bouwshift, waarmee ze de inname van open ruimte tegen 2040 tot 0 wil herleiden. Nu heeft ze beslist dat lokale besturen geen Vlaamse subsidies meer zullen kunnen krijgen voor de opmaak van hun gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen als die net tot meer ruimtebeslag leiden, wat ingaat tegen de Vlaamse beleidsdoelstellingen.

Op voorstel van Demir werden de subsidievoorwaarden gewijzigd. ‘Lokale besturen die een bondgenoot zijn voor de bouwshift door harde bestemmingen om te zetten in natuur of bos, kunnen nog ondersteuning voor hun uitvoeringsplannen krijgen’, legt ze uit. Plannen voor grotendeels gerealiseerde bedrijventerreinen komen enkel in aanmerking als ze heringericht worden met het oog op groenblauwe dooradering en dus zorgen voor meer ruimte en klimaatbestendige bedrijfsruimte.

Volgens Demir is de maatregel een van de vele om lokale besturen mee te krijgen in de bouwshift. Binnenkort komt ze nog met een decreet dat de binnen de Vlaamse regering afgesproken ‘planologische neutraliteit’ moet uitvoeren. Dat betekent dat lokale besturen enkel nog open ruimte zullen kunnen omzetten naar woon- of industriegebied als ze tegelijk minstens evenveel schrappen.

Partner Content