Zorgbedrijf Antwerpen bouwt 60 serviceflats en 80 wooneenheden in Berchem

(Belga) Het Zorgbedrijf Antwerpen, een dochtermaatschappij van het Antwerpse OCMW, begint in het voorjaar van 2012 met de bouw van maar liefst 60 serviceflats en 80 wooneenheden op het terrein ‘De Veldekens’ in Berchem. De site wordt momenteel nog gebruikt voor volkstuintjes. Om aan de noden van de nieuwe bewoners te voldoen, zal er op het terrein ook onder meer een grote ondergrondse parkeergarage worden gebouwd, net als een dienstencentrum en een nog in te vullen commerciële ruimte. Dat meldt de stad Antwerpen.

De combinatie van serviceflats met woningen en appartementen voor starters en jonge gezinnen is een bewuste keuze. Op die manier wil het Zorgbedrijf ervoor zorgen dat de senioren die in de serviceflats verblijven, volwaardig deel blijven uitmaken van de samenleving. De woonzone komt op de hoek van de Frans Beckersstraat en de Kanunnik Peetersstraat te liggen. De eigenaars van de volkstuintjes hadden reeds in 2002 een opzeggingsbrief in de bus gekregen, maar mochten in afwachting van het masterplan voor het terrein verder blijven tuinieren. Dit najaar zullen ze nog een laatste maal mogen oogsten, voor de werken in het voorjaar van 2012 aanvangen. Het einde is voorzien voor 2014. De buurtbewoners worden vanavond ingelicht op een infoavond. (KAV)

Partner Content