Zo gaan we op café en restaurant: horeca krijgt plan voor heropstart en steun

Terras in Antwerpen. © Belga Image

Op een definitieve datum is het nog enkele dagen wachten, maar de horecasector heeft wel een akkoord met de federale regering over een plan voor de heropstart. De regering heeft ook een bijkomend pakket steunmaatregelen uitgewerkt. Horeca Vlaanderen reageert tevreden.

De gids over de heropstart bepaalt onder meer dat de restaurants en cafés om middernacht moeten sluiten en dat er anderhalve meter tussen de tafels moet blijven. Dat meldt de VRT en het nieuws werd intussen bevestigd.

Verder zal er ook geen bediening aan de toog mogelijk zijn. Aan de toog hangen in de cafés zal dus nog niet meteen kunnen. Het bestellen gebeurt aan tafel. Ook menu’s zijn uit den boze, in de plaats wil men pancartes hanteren.

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) lichtte al een en ander toe bij de VRT. ‘Hoe later het wordt, hoe moeilijker het is om je aan de regels rond social distancing te houden’, klinkt het. ‘Er is ook rekening gehouden met restaurants die twee shiften na elkaar zouden kunnen organiseren.’

De gids over de heropstart werd samengesteld door de sociale partners van de horeca, en die mag nu met het fiat van de regering verspreid worden naar de horecazaken.

Datum

Wanneer restaurants en cafés opnieuw open mogen gaan, is nog niet bepaald bij het overleg – dergelijke versoepeling wordt beslist op de Nationale Veiligheidsraad. Maar als alles goed gaat, zou de horecasector vanaf 8 juni weer kunnen opstarten, mits de nodige veiligheidsmaatregelen.

De Nationale Veiligheidsraad beslist volgende week of en onder welke voorwaarden die heropstart kan plaatsvinden.

‘Geen toog is doorn in oog’

Dat er nog geen plaats voor tooghangers, betreurt zelfstandigenorganisatie NSZ. ‘Dat de toog sowieso niet mag, is een doorn in het oog van heel wat café-uitbaters’, zegt voorzitster Christine Mattheeuws. ‘Voor ons wat het toch belangrijk om dat te kunnen behouden.’

Voorts zegt het NSZ dat er op vele plaatsen te weinig plek is voor de terrassen, wat net heel belangrijk is voor de horeca-uitbaters in coronatijden. NSZ roept de steden en gemeenten op dit zo snel mogelijk te regelen. Ze moeten met de uitbaters creatief bekijken wat de mogelijkheden zijn in de openbare ruimte, vindt Mattheeuws. De lokale besturen starten hier best zo snel mogelijk mee, en wachten beter niet tot de komende Nationale Veiligheidsraad op woensdag. NSZ hoopt tot slot dat de vele lokale besturen die een terrasbelasting heffen, die zullen laten vallen.

Steunmaatregelen

Het kernkabinet heeft ook een aantal tijdelijke steunmaatregelen uitgewerkt voor de horeca- en evenementensector.

Zo komt er een tijdelijke btw-verlaging op maaltijden, van 12 naar 6 procent. De btw op niet-alcoholhoudende dranken gaat van 21 naar 6 procent. Het is de bedoeling dat deze maatregel tot eind dit jaar loopt.

Ook tot eind dit jaar zou er een verhoogde aftrek van restaurantkosten komen. Nu is die aftrek 69 procent. Dat zou dus 100 procent worden.

Om de eventsector te steunen, stelt de regering voor om kosten van events tijdelijk voor 100 procent aftrekbaar te maken. Nu is dat maar voor 50 procent, zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

De regering stelt ook voor een horecacheque in te voeren, die werkgevers kunnen kopen voor hun werknemers. Zo’n cheque van maximaal 250 euro zou fiscaal aftrekbaar zijn en enkel in de Belgische horeca kunnen worden uitgegeven.

Horeca-uitbaters die na de heropstart te maken zouden hebben met een serieuze terugval in hun omzet, zouden ook nog aanspraak kunnen maken op overbruggingsrecht.

De maatregelen worden zaterdag voorgelegd aan de tien partijen die de volmachten van de regering hebben goedgekeurd.

Horeca Vlaanderen is tevreden over de samenwerking met de federale regering en de betrokken ministers, ook over de verschillende steunmaatregelen. Het akkoord biedt duidelijkheid om, mits groen licht van de veiligheidsraad, veilig richting een heropening op 8 juni te gaan, zegt CEO Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.

SP.A stelt voor om de verplichte minimumafname in brouwerijcontracten tijdelijk te verlagen tot 50 procent. Dat is één van de vier maatregelen die voorzitter Conner Rousseau zaterdag zal voorstellen op de superkern, het overleg tussen de regering en de tien partijen die de volmachten steunen.

De socialisten gaan alvast akkoord met een verlenging van de tijdelijke werkloosheid. Als ze vaste werknemers op tijdelijke werkloosheid zetten, zouden horecazaken wel geen jobstudenten, flexijobbers of interimwerkers mogen inzetten. ‘Uiteraard mogen ze dit als hun vaste werknemers ook aan het werk zijn’, klinkt het.

Daarnaast stelt SP.A voor om de loonkost van vaste werknemers te verlagen naar de loonkost van gelegenheidswerknemers. De Vlaamse socialisten willen de verplichte minimumafname in brouwerijcontracten tijdelijk verlagen tot 50 procent. Op die manier moeten horeca-uitbaters geen drank afnemen – of boetes betalen voor het niet afnemen van drank – die ze toch niet zullen kunnen verkopen.

Om horecazaken financiële ademruimte te geven, stelt SP.A één allesomvattende fiscale maatregel voor: kmo’s die vorig jaar geen winst maakten, of net opgestarte zaken, krijgen recht op een belastingkrediet, een soort renteloze lening die in de loop der jaren via de belastingen afbetaald wordt. KMO’s die in 2019 wel winsten hebben gemaakt en daarop belastingen moeten betalen zouden een inschatting mogen maken van hun verlies voor dit jaar. Dat verlies zouden ze mogen aftrekken van hun winsten van 2019 zodat ze minder belastingen moeten betalen.

Partner Content