Zelfs wasbeer gebruikt ecoduct in Meerdaalwoud

(Belga) Het eerste Vlaamse ecoduct, in Bierbeek, wordt intensief gebruikt door reeën, vossen, everzwijnen, steenmarters, bunzingen en zelfs wasberen, maar ook door zeldzame reptielen en insecten. Dat blijkt uit de resultaten van zeven jaar intensief onderzoek, waarover natuurbericht.be schrijft.

Het eerste Vlaamse ecoduct, De Warande, verbindt het oostelijk met het westelijk deel van het Meerdaalwoud over de Naamsesteenweg in Bierbeek. De twee bosgebieden hebben samen een oppervlakte van ruim 1.255 hectare. Het ecoduct, dat gebruikt wordt in combinatie met een raster naast de N25, werd afgewerkt in 2005. Zowel in het eerste jaar na de aanleg, het derde jaar als het zevende jaar na de aanleg, vond een intensieve monitoring plaats. “Om een zo goed mogelijke kijk te krijgen op de passage van een zo breed mogelijk scala aan fauna, werden diverse onderzoekstechnieken ingezet”, zegt Jorg Lambrechts (Natuurpunt). “Zo bleek sporenonderzoek op een “zandbed”, dat aangelegd is over de volledige breedte van het ecoduct, in combinatie met cameravalonderzoek, geschikt om de passage van zoogdieren vanaf de grootte van een egel te registreren. “Reeën, vossen, steenmarters en in 2012 ook everzwijn en bunzing bleken frequent over het ecoduct te passeren, zelfs een wasbeer liet zich opmerken. Alle dieren bleken bovendien zeer rustig gedrag te vertonen, wat erop wijst dat ze het ecoduct als een zeer rustige en natuurlijke omgeving beschouwen.” Via het controleren van zogenaamde “slangenplaten”, golfplaten uit kunststof van ongeveer en halve bij een halve meter, werd vastgesteld dat ook hazelworm (pootloze hagedis) en de levendbarende hagedis het ecoduct gebruiken. Zeldzame amfibieën zoals vuursalamander of vinpootsalamander werden niet gezien, maar wel twee kortgevleugelde sprinkhaansoorten en negen soorten kortgevleugelde loopkevers, waaronder de in Vlaanderen bedreigde lederloopkever. (Belga)

Partner Content