Zelf huis in brand gestoken: Verzekering betaalt toch terug

Een huis staat in brand in Sint-Truiden. © BELGA

Dat is een primeur in de Belgische rechtspraak, schrijft Het Laatste Nieuws.

Jos V.H. (43) wilde in de nacht van 21 oktober 2010 een eind aan zijn leven maken. Hij kwam echter bij zinnen toen de vlammen al hoog oplaaiden en het vuur in zijn huurhuis in Denderwindeke niet meer te blussen viel. De man vluchtte weg. Pas de volgende ochtend gaf hij zich aan bij de politie van Ninove.

Ontoerekeningsvatbaar

“Daarop beval de onderzoeksrechter een psychiatrisch onderzoek, waarna mijn cliënt ontoerekeningsvatbaar werd verklaard”, zegt advocaat Dimitri Hemmeryckx. Terwijl de eigenaar van het uitgebrande huis zijn schade vergoed zag, bleef Jos V.H achter met een financiële kater. Zijn inboedel was immers ook door de vlammen verteerd. De verzekeraar schatte de waarde daarvan op 12.900 euro.

“De verzekering weigerde dat bedrag echter uit te keren omdat mijn cliënt de brand zelf had aangestoken en dus zelf verantwoordelijk was voor de schade. Daarop hebben we de verzekeraar gedagvaard: mijn cliënt was ontoerekeningsvatbaar verklaard, dus oordeelden we dat hij niet verantwoordelijk kon worden gesteld voor zijn daden”, aldus Hemmeryckx.

Ernstige geestesstoornis

De rechtbank van eerste aanleg volgde die argumentatie. In haar vonnis van 4 september stelde de rechtbank dat “de dader zich bevond in een toestand van ernstige geestesstoornis, wat hem ongeschikt maakte tot het controleren van zijn daden.” Gevolg: de verzekeringsmaatschappij moet Jos V.H. tóch 12.900 euro schadevergoeding betalen.

“Verzekeraars wéten dat dit kan gebeuren: mensen die in een vlaag van een geestesstoornis schade aanbrengen, is een bekend gegeven”, reageert Wauthier Robyns van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeraars. (Belga/TV)

Partner Content