Zaak Fortisgate: Blondeel en Salmon onschuldig, Schurmans krijgt geen straf

(Belga) Het hof van beroep in Gent oordeelt dat in de zaak Fortisgate raadsheren Paul Blondeel en Mireille Salmon worden vrijgesproken op de beschuldiging van valsheid in geschrifte. Christine Schurmans, de enige beklaagde die schuldig bevonden werd, krijgt de gunst van de opschorting en dus geen straf. Dat bleek woensdagnamiddag tijdens de voorlezing van het arrest.

Het openbaar ministerie had op een eerdere zitting gesteld dat de feiten van schending van het beroepsgeheim en valsheid in geschrifte bewezen waren in hoofde van de vier rechters, maar het hof van beroep acht alleen Schurmans schuldig aan schending van het beroepsgeheim. Ivan Verougstraete werd vrijgesproken omdat de informatie die hij van Schurmans kreeg geen geheimen waren die hij uit hoofde van zijn beroep kreeg toevertrouwd. Blondeel en Mireille Salmon werden vrijgesproken omdat het materieel element van het misdrijf ontbreekt. Schurmans kreeg de gunst van de opschorting. Dat betekent dat de feiten bewezen zijn, maar dat ze geen straf krijgt. (COR 232)

Partner Content