Zijn mensen met bloedgroep A vatbaarder voor corona?

© getty
Gezondheid en Wetenschap
Gezondheid en Wetenschap Betrouwbare medische info op mensenmaat

Uit een Chinese studie blijkt dat mensen met bloedgroep A meer kans hebben om besmet te raken met het nieuwe coronavirus en dan mensen met bloedgroep O. De studie is echter allesbehalve waterdicht.

IN HET NIEUWS

Op sociale media circuleert het gerucht dat mensen met bloedgroep A meer kans zouden hebben om besmet te raken met het nieuwe coronavirus en dat mensen met bloedgroep O juist minder kans zouden hebben. Dit alles is gebaseerd op een Chinese studie.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Chinese wetenschappers onderzochten bij 2.173 personen met een bevestigde coronabesmetting of er een verband bestaat tussen de infectie en de bloedgroep. De deelnemende besmette mensen waren gehospitaliseerd in drie ziekenhuizen in Wuhan en Shenzhen.

De onderzoekers vergeleken de bloedgroepen van de mensen die besmet waren met deze van niet-besmette personen uit dezelfde regio’s. Daaruit bleek dat bloedgroep A vaker voorkwam bij besmette personen (37,75%) dan bij niet-besmette personen (32,16%) en bloedgroep O minder voorkwam bij besmette (25,80%) dan bij niet-besmette personen (33,84%). De onderzoekers berekenden dat je risico op een coronabesmetting met 20% toeneemt als je bloedgroep A hebt en met 33% afneemt als je bloedgroep O hebt.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

Op basis van dit onderzoek kunnen we niet stellen dat een persoon met bloedgroep A meer of minder vatbaar is voor een besmetting met het nieuwe coronavirus dan iemand met bloedgroep O.

Ten eerste gaat om een observationele studie die geen oorzaak-gevolgrelaties kan aantonen. Bovendien kennen we weinig details over de controlegroep van de studie. Zijn er evenveel mannen als vrouwen? Wat is de verdeling over de verschillende leeftijden? We weten dus eigenlijk niet met zekerheid of we de besmette personen en de controlegroep met elkaar kunnen vergelijken.

Ten tweede zijn de conclusies gebaseerd op de cijfers van slechts twee provincies in China. Die verschillen dan nog van elkaar: in de regio van Wuhan zijn mensen met bloedgroep A vaker besmet, in Shenzhen is dit eigenlijk bloedgroep AB, zo blijkt bij nadere analyse van de resultaten.

Ten derde is het verschil tussen bloedgroep A en O helemaal niet zo groot. De onderzoekers gebruiken een statistische methode die heel gevoelig is, waardoor ze kleine afwijkingen sterker in de verf kunnen zetten. In werkelijkheid is het verschil eerder zwak en niet relevant in de praktijk.

CONCLUSIE

Chinese onderzoekers stellen vast dat bloedgroep A ietsje vaker voorkomt bij mensen besmet met het coronavirus en bloedgroep O ietsje minder vaak, in vergelijking met een niet-besmette controlegroep. De verschillen zijn mogelijk toevallig en bovendien niet relevant. Iedereen, ongeacht je bloedgroep, moet de opgelegde maatregelen zo goed mogelijk volgen.

Lees meer op Gezondheid en Wetenschap

Partner Content