Zeespiegel in 2100 twee keer zo hoog als eerder voorspeld

© iStock

De zeespiegel begint sneller te stijgen en tegen het einde van deze eeuw zal ze 65 centimeter hoger liggen. Dat blijkt uit een studie die maandag gepubliceerd werd.

De stijging van de zeespiegel, die momenteel ongeveer 3 millimeter per jaar bedraagt, kan ruim verdrievoudigen tot 10 millimeter per jaar tegen 2100. Het is het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, kortweg PNAS, dat de cijfers publiceert.

De resultaten van het onderzoek, dat informatie van satellieten van de afgelopen 25 jaar verzamelde, ‘zijn min of meer in overeenstemming met de voorspellingen van het rapport AR5 uit 2014 van de VN-expertengroep over het klimaat (Giec)’.

‘De versnelling, veroorzaakt door het versnelde smelten van Groenland en Antarctica, kan mogelijk de totale stijging van de zeespiegel tegen 2100 doen verdubbelen, vergeleken met voorspellingen die uitgingen van een constante stijging’, zegt de hoofdauteur van de studie, professor Steve Nerem van de Universiteit van Colorado. Met de stijging die ieder jaar versnelt, zou de zeespiegel meer dan 60 centimeter stijgen tegen het einde van de eeuw, zegt professor Nerem. ‘En dat is een voorzichtige schatting.’

De klimaatverandering zorgt op twee manieren voor de stijging van de zeespiegel: ten eerste smelten de ijskappen aan de polen. Ten tweede nemen de broeikasgassen in de atmosfeer toe. Dat laatste fenomeen zorgt voor de opwarming van de oceaan. Warm water, minder dicht dan koud water, neemt meer ruimte in.

Dat mechanisme is al verantwoordelijk voor de helft van de 7 centimeter stijging die de voorbije 25 jaar is gemeten, zegt professor Nerem. ‘Deze studie benadrukt de belangrijke rol die de gegevens kunnen spelen die verzameld worden via satelliet, om prognosemodellen te bevestigen’, zegt klimatoloog John Fosullo van het Nationaal Centrum voor Atmosferisch Onderzoek, en medeauteur van de studie.

Partner Content