Vogels voederen hindert liefdesspel

© Reporters

Vogels voederen blijkt de seksuele aantrekkingskracht van diertjes te remmen.

Veel mensen hebben de gewoonte om het bijna obligate voederen van vogels in de winter door te trekken naar de rest van het jaar. De vetbolletjes in de struiken langs het keukenraam en de voederplankjes op het grasveld brengen wat leven in de brouwerij.

Maar er was nog geen onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van een gemakkelijke voedselbron op het gedrag van vogels. Een studie gepubliceerd in het vakblad Animal Behaviour toont nu aan dat bijvoederen in de lente het paargedrag van onze koolmees kan beïnvloeden – een van de talrijkste vogeltjes in onze tuinen. De studie wijst uit dat mannetjeskoolmezen in tuinen met een voederplank ’s ochtends gemiddeld 20 minuten later beginnen te zingen dan mannetjes die op eigen kracht aan hun voedsel moeten komen.

De ochtendzang is belangrijk, omdat het voor mannetjes het geijkte moment is om met een liedje indruk te maken op vrouwtjes. Mannetjes die later met zingen beginnen, verliezen doorgaans wat van hun aantrekkingskracht. Het is dus niet uitgesloten dat geschikte mannetjes kansen op goede partners verliezen doordat ze een territorium met een voederplankje hebben.

Waarschijnlijk moeten ze ’s ochtends te veel inspanningen leveren om andere vogels van het voederplankje in hun territorium te verjagen, zodat ze minder tijd hebben om te zingen. Het advies om voederplankjes in de lente weg te halen om het liefdesspel van mezen niet te zeer te hinderen, lijkt echter wat overtrokken.

Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat het broedsucces van koolmezen voor een deel bepaald wordt door de buren. Koolmezen hebben persoonlijkheden die uiteenvallen in twee grote categorieën: durvers en voorzichtigen. Het ene jaar zijn durvers in het voordeel, het andere jaar voorzichtigen. Het succes van zo’n kenmerk hangt af van wat de buren doen. In principe is een diertje met het minst voorkomende gedrag in het voordeel, omdat het extra succesvol zal zijn op het ogenblik dat zijn gedrag het meest relevant is. In jaren met veel voedsel heeft het weinig zin de durver uit te hangen door nieuwe voedselbronnen te gaan zoeken, want daardoor loop je nodeloos risico. Maar als je de enige durver in een gemeenschap van voorzichtigen bent, ben je sterk in het voordeel op het ogenblik dat het voedselaanbod begint te slinken.

Dirk Draulans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content