Vlaanderen wordt één grote stad

© Reporters

In 2050 zal de helft van het Vlaamse grondgebied volgebouwd zijn. De zogenaamde Vlaamse Ruit (het stuk tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) zal zelfs helemaal volgebouwd zijn.

In 2050 zal de helft van het Vlaamse grondgebied volgebouwd zijn. De zogenaamde Vlaamse Ruit (het stuk tussen Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven) zal zelfs helemaal volgebouwd zijn. De grote steden zullen in elkaar overlopen. De verstedelijking van het Vlaamse platteland is een kwestie geworden van steden die gewoon over het platteland uitdijen. Er zullen amper plattelandsgemeenten overblijven.

Momenteel wonen er op wereldschaal voor het eerst in de geschiedenis meer mensen in dan buiten een stad. Dat zou als een zegen voor het platteland gepresenteerd kunnen worden, hoewel ook daar de bevolkingsaangroei nog doorloopt.

Er zijn echter al voorbeelden in de wereld waar door het onleefbaar worden van het platteland voor mensen, de natuurlijke begroeiing weer de kop opsteekt.

De tendens groeit echter om het leven in een stad als milieuvriendelijker te presenteren dan leven op het platteland. Wegens hun geringere bevolkingsdichtheid is het voor kleine gemeentes moeilijker om op economisch efficiënte wijze in een duurzaam beheer te investeren.

Internationale studies wijzen uit dat inwoners van grote steden een beduidend kleinere ecologische voetafdruk hebben dan mensen die elders wonen. De strijd tegen het broeikaseffect is op stadsniveau ook efficiënter dan op zowel grotere als kleinere schaal.

Niet voor iedereen is het leven in een stad even aangenaam. Vooral arme mensen hebben het er kwaad. Stress en ziektes tieren welig in sloppenwijken.

Toch blijkt het gemakkelijker armoede te bestrijden in een stad dan op het platteland. Mensen die in een stad andere leefgewoonten hebben aangekweekt dan op het platteland (zoals het krijgen van minder kinderen), nemen die ook mee als ze na verloop van tijd weer uit een stad wegtrekken.

Maar de trend naar het in een stad willen wonen zal blijven aanhouden. In 2050 zullen er meer dan 6 miljard mensen in een stad wonen. Dat is bijna evenveel als de huidige wereldbevolking.

(DDR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content