UAntwerpen-onderzoekers creëren cruciale stoffen voor overleven op Mars

© Getty Images

De chemische onderzoeksgroep Plasmant van de Universiteit Antwerpen heeft ontdekt dat de samenstelling van de atmosfeer van Mars kan dienen om CO2 om te zetten in zuurstof en CO, maar ook om stikstof te veranderen in een goede basis voor kunstmest. De technologie zou mogelijk kunnen worden gebruikt voor levensondersteuning en vervoer op Mars.

Plasmant deed de experimenten met een zelfgebouwde plasmareactor. Plasma is de vierde aggregatietoestand naast gas, vast en vloeibaar, en ontstaat wanneer gasmoleculen door toevoeging van energie splitsen in geladen deeltjes. Je kan er zo bijvoorbeeld CO2 en stikstof mee splitsen en omzetten in nieuwe moleculen.

“Het plasma wordt opgewekt door het inbrengen van elektrische energie in een reactor”, zegt prof. dr. Annemie Bogaerts van UAntwerpen. “In de praktijk komt het erop neer dat we allemaal kleine bliksemschichtjes in onze reactor maken. Die bliksemschichtjes splitsen de gasmoleculen, zoals CO2 en stikstof, eerst in zeer reactieve deeltjes, waarna deze deeltjes opnieuw met elkaar botsen en nieuwe producten vormen.”

De Marsatmosfeer bestaat grotendeels uit CO2, met een kleine fractie stikstof. Uit deze samenstelling blijkt het nu volgens de onderzoekers mogelijk om onder meer zuurstof en de basis voor kunstmest te halen, zelfs gelijktijdig. De plasmamethode zou ook zeer flexibel zijn, met een ogenblikkelijke opstarttijd, en daardoor compatibel met de fluctuerende en niet-continue beschikbare zonne-elektriciteit op Mars.

De onderzoekers willen nu verder nagaan of het koppelen van het plasmaproces aan gasscheidingstechnologie kan zorgen voor zuivere gasstromen aan zuurstof, CO en NOx, die nodig zijn voor levensondersteuning en vervoer tijdens toekomstige robot- of zelfs menselijke verkenning van de rode planeet.

Partner Content