Ongeveer één op de vijf slechtvalkparen broedt niet meer in een nestkast. "Dat impliceert dat Vlaanderen hogere dichtheden aan kan, dan aanvankelijk werd aangenomen", zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen in het tijdschrift Mens & Vogel. In 2010 brachten 47 broedkoppels 93 jongen groot, opnieuw een record.

Antwerpen

Sinds vijftien jaar broedt de slechtvalk opnieuw in België. "Van die 47 paren, vier meer dan 2009, kwamen er 38 effectief tot broeden en slechts drie waren niet succesvol", aldus Rodts. De provincie Antwerpen is koploper met 18 broedparen, meer dan het dubbele dan in de andere provincies.

Het aantal jongen stijgt sinds 1996 onafgebroken, met vorig jaar 93 of 2,6 per nest. Het succes is mede te danken aan de nestkasten van het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR).

Nestkasten

Tegenwoordig nestelen slechtvalken zich meer en meer op locaties waar geen nestkasten aangebracht zijn. "Dat is ondermeer het geval in Limburg, in een verlaten kraaiennest op een elektriciteitspiloon, maar ook op een havenkraan in de Antwerpse haven en in een gebouw in West-Vlaanderen."

"Het feit dat slechtvalken niet meer uitsluitend in nestkasten broeden, impliceert dat Vlaanderen hogere dichtheden aankan dan aanvankelijk aangenomen werd." De slechtvalk deed het vanaf de jaren vijftig slecht door het gebruik van DDT in de landbouw. "Er duikt nu echter een genetische "vervuiling" op door ontsnapte mannelijke hybriden van giervalken en slechtvalken die in de vrije natuur met slechtvalkenvrouwtjes paren en met succes jongen grootbrengen. (Belga)

Ongeveer één op de vijf slechtvalkparen broedt niet meer in een nestkast. "Dat impliceert dat Vlaanderen hogere dichtheden aan kan, dan aanvankelijk werd aangenomen", zegt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen in het tijdschrift Mens & Vogel. In 2010 brachten 47 broedkoppels 93 jongen groot, opnieuw een record. Antwerpen Sinds vijftien jaar broedt de slechtvalk opnieuw in België. "Van die 47 paren, vier meer dan 2009, kwamen er 38 effectief tot broeden en slechts drie waren niet succesvol", aldus Rodts. De provincie Antwerpen is koploper met 18 broedparen, meer dan het dubbele dan in de andere provincies. Het aantal jongen stijgt sinds 1996 onafgebroken, met vorig jaar 93 of 2,6 per nest. Het succes is mede te danken aan de nestkasten van het Fonds voor Instandhouding van Roofvogels (FIR). Nestkasten Tegenwoordig nestelen slechtvalken zich meer en meer op locaties waar geen nestkasten aangebracht zijn. "Dat is ondermeer het geval in Limburg, in een verlaten kraaiennest op een elektriciteitspiloon, maar ook op een havenkraan in de Antwerpse haven en in een gebouw in West-Vlaanderen." "Het feit dat slechtvalken niet meer uitsluitend in nestkasten broeden, impliceert dat Vlaanderen hogere dichtheden aankan dan aanvankelijk aangenomen werd." De slechtvalk deed het vanaf de jaren vijftig slecht door het gebruik van DDT in de landbouw. "Er duikt nu echter een genetische "vervuiling" op door ontsnapte mannelijke hybriden van giervalken en slechtvalken die in de vrije natuur met slechtvalkenvrouwtjes paren en met succes jongen grootbrengen. (Belga)