Een kleine minderheid van covidpatiënten ervaart weken tot maanden na de infectie nog steeds klachten zoals aanhoudende kortademigheid en vermoeidheid, ook al zijn geen afwijkingen aan de longen te zien in de gebruikelijke ziekenhuistests.
...

Een kleine minderheid van covidpatiënten ervaart weken tot maanden na de infectie nog steeds klachten zoals aanhoudende kortademigheid en vermoeidheid, ook al zijn geen afwijkingen aan de longen te zien in de gebruikelijke ziekenhuistests. Wetenschappers van de universiteiten van Sheffield en Oxford onderzoeken momenteel mogelijke verklaringen voor deze klachten bij patiënten die met ernstige klachten in het ziekenhuis werden opgenomen.Dankzij een nieuwe scantechniek ontdekten ze een verzwakte longfunctie die met een conventionele MRI-scan en CT-scan niet zichtbaar was. De nieuwe techniek maakt gebruik van het gas xenon in een MRI-scanner. Patiënten ademen het gas in terwijl ze een MRI-scan ondergaan. De manier waarop zuurstof tijdens het ademhalen van de longen naar het bloed wordt gebracht, is duidelijk verstoord. De wetenschappers suggereren dat het misschien geen slecht idee is om behandelingen met steroïden en andere therapieën verder te zetten nadat de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten. Deze tot nu toe onzichtbare verzwakte longfunctie kan een verklaring zijn voor waarom sommige patiënten niet beter lijken te worden. De onderzoekers plannen een bijkomende studie om te zien of hetzelfde geldt voor mensen die niet ernstig ziek werden na een besmetting met het coronavirus en niet moesten gehospitaliseerd worden. De nieuwe scantechniek kan een aanzet geven om 'langdurige covid', zoals de aanhoudende symptomen genoemd worden, beter te begrijpen. Het zeldzame syndroom omvat niet alleen kortademigheid en vermoeidheid maar ook hersenmist en spierpijn. Mensen die al wat ouder zijn, mensen met astma en overgewicht en patiënten die in de eerste week van de ziekte vijf of meer symptomen ervaarden, hebben een grotere kans op langdurige covid, zo blijkt uit een niet peer-reviewde studie van het King's College London. Meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen. Het verschil tussen man en vrouw is opvallend in de leeftijdscategorie tussen 40 en 50, waarin vrouwen dubbel zoveel kans hebben om langdurige covid te ontwikkelen dan mannen.Het Radboud universitair medisch centrum in Nijmegen deed onderzoek naar langdurige covid in een speciaal voor corona ingerichte multidisciplinaire nazorgpolikliniek. Uit de eerste resultaten blijkt dat het algehele herstel beter is bij patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen dan bij patiënten die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Vrijwel alle patiënten houden klachten als vermoeidheid, kortademigheid en verminderde kwaliteit van leven. Maar patiënten die niet werden opgenomen, voelen zich slechter.Dat lijkt vreemd, maar dat komt omdat de resultaten een vertekend beeld geven, legt hoofdonderzoeker en longarts Bram van den Borst uit: 'Deze groep had weliswaar een relatief milde vorm van de ziekte, maar houdt hardnekkige klachten. Omdat ze die klachten hebben, stuurt hun huisarts ze door naar de nazorgpoli. Ze komen daar dus terecht omdat het niet goed gaat.'Wie zichtbare longschade overhoudt aan een covidinfectie hoeft evenwel niet te wanhopen. In het merendeel van de gevallen herstelt het longweefsel na drie maanden goed. Volgens Van den Borst is het herstel te vergelijken met genezing na een zware longontsteking.