Na ‘glazen plafond’ nu ook ‘kleverige vloer’ voor werkende vrouwen

© Reuters

Een nieuwe studie wijst op ‘kleverige vloeren’ bovenop het gekende fenomeen van de ‘glazen plafonds’ voor vrouwen op de arbeidsmarkt.

Vrouwelijke werknemers bereiken niet alleen minder vaak dan mannen de hoogste treden van de carrièreladder, ze betreden ook minder snel de eerste trappen van die ladder. Dat blijkt uit onderzoek van de Ugent, de IÉSEG School of Management en de KU Leuven.

De wetenschappers verstuurden 1.152 fictieve sollicitatiebrieven als reactie op echte vacatures binnen de Vlaamse arbeidsmarkt. Wat de toegang tot banen betreft, bleek dat er niet gesproken kan worden over ongelijke behandeling.

“Dit verandert wanneer de vacatures opgedeeld worden naar het feit of ze al dan niet een promotie in functieniveau impliceren”, zegt dr. Stijn Baert (Vakgroep Sociale Economie/UGent). “De fictieve mannelijke kandidaten haddden in het onderzoek 23 pct meer kans op een positieve reactie en zelfs 50 pct meer kans om meteen uitgenodigd te worden voor een jobgesprek.”

Twee economische theorieën omtrent discriminatie

De bevinding dat vrouwen gediscrimineerd worden bij het solliciteren voor posities op een hoger functieniveau, wordt geschraagd door de twee belangrijkste economische theorieën omtrent discriminatie, zegt onderzoeker Baert. “Ten eerste kunnen sommige werkgevers, collega’s en klanten het onaangenaam vinden om samen te werken met vrouwen op hogere posities. Dat gevoel wordt mogelijk veroorzaakt door de traditionele oververtegenwoordiging van mannen in deze functies.

Anderzijds zou het kunnen dat sommige geteste werkgevers over het algemeen van mannen een hogere productiviteit verwachten in hogere functies, omdat zij van oordeel zijn dat ze beter matchen met typisch mannelijke kenmerken of tijdsbesteding.”

Uitbreiding van antidiscriminatiewet

Baert suggereert dat een modernisering en uitbreiding van de antidiscriminatiewetgeving zich opdringt. Ook stroken de resultaten met eerder onderzoek rond de nadelige gevolgen van het moederschap die vrouwen nog steeds ondervinden op de arbeidsmarkt. (Belga/TE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content