Mannen worden conservatiever na de geboorte van hun eerste kind

© REUTERS

Na de geboorte van hun eerste kind, worden mannen conservatiever in hun houding naar de rolverdeling thuis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Australische socioloog Janeen Baxter.

De bevindingen van de Australische socioloog Janeen Baxter worden maandag gepubliceerd op de Kind- en Familieblog. Ze vroeg mannen en vrouwen voor en na de geboorte van hun eerste kind, naar hun mening over enkele stellingen over ouderschap. Vervolgens moesten ze de stelling een score geven van één (sterk mee eens) tot zeven (sterk mee oneens).

Het onderzoek bij 1.800 kersverse ouders toont aan dat veel vaders een meer stereotiepe kijk krijgen op het moederschap, de verdeling van het huishouden en de zorg voor de kinderen. Die verschuiving naar traditionele genderhoudingen is op sommige vlakken ook bij vrouwen te zien, maar zij zijn tegelijk veel ruimdenkender voor anderen.

‘Niet biologisch, maar cultureel’

Na de geboorte van hun kind, waren zowel mannen als vrouwen het er minder vaak mee eens dat huishoudelijk werk en het zorgen voor de kinderen gelijk verdeeld moet worden als partners allebei werken. Het aantal vrouwen dat van mening was dat ‘een werkende moeder een even goede relatie kan hebben met haar kinderen als een huismoeder’ steeg na de bevalling met vier procent. Bij mannen zakte dat aantal met 0.1 procent.

Professor Baxter, van het Instituut voor Sociologisch Onderzoek, zegt dat nieuwe vaders ‘consistent traditioneler werden in hun opvattingen over rolpatronen’. De redenen voor die meningsverandering zijn volgens Baxter cultureel. ‘Ik ben niet geneigd om een biologische uitleg te steunen, want zulke seksistische veranderingen komen niet voor in sommige samenlevingen – vooral niet-Westers – waar de zorg voor jonge kinderen meer gelijk verdeeld is. Niet enkel tussen mannen en vrouwen, maar door gemeenschappen. Het is waarschijnlijker dat de manier waarop we werk, ouderschapsverlof, school en sociale netwerken organiseren, structurele hindernissen vormen voor een betrokken vaderschap en de traditionele constructie van de moederrol van de vrouw versterken.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content