Nieuwe media maken seksuele informatie veel toegankelijker voor jongeren. Toch versnelt het internet hun ontluikende seksualiteit niet, zo stelt Karlien Lapierre, master in de psychologie aan de UGent.

In haar masterproef onderzocht Lapierre het verband tussen internetgebruik en seksueel gedrag bij Vlaamse jongeren. Het doel was om na te gaan of jongeren die vaak het internet gebruiken om seksueel getinte informatie op te zoeken vroeger starten met hun seksuele ontwikkeling. De studie bevraagde 419 jongeren, quasi evenveel jongens als meisjes, van gemiddeld 15 jaar over hun seksuele ervaringen.

Gezonde ontwikkeling

Jongeren doen gemiddeld rond hun 12 jaar een eerste niet-genitale seksuele ervaring, zoals kussen, seksuele fantasiëen en zelfbevrediging op. De eerste genitale ervaring -het betasten van een anders geslachtsdelen, orale seks of geslachtsgemeenschap- komt gemiddeld rond de leeftijd van 16 jaar. In beide gevallen is er amper verschil tussen jongens en meisjes.

Jongens blijken wel meer ervaren in niet-genitaal seksueel gedrag dan meisjes, wat te verklaren valt doordat meer jongens (82%) masturberen dan meisjes (46%).

De cijfers wijzen op een gezonde seksuele ontwikkeling. Zo blijkt dat hoe ouder iemand is, hoe meer seksuele ervaring die heeft. Ook wie een lief had, rapporteerde meer seksuele ervaring. Dat toont volgens de onderzoeker aan dat jongeren hun eerste seksuele ervaringen met hun lief willen beleven eerder dan met een gewone vriend(in) of onbekende. Seksualiteit is voor jongeren deel van een romantische relatie.

Online verkenning

In de studie werd geen verband gevonden tussen de leeftijd bij de eerste seksuele ervaring en het internetgebruik van jongeren. De idee dat jongeren die meer seksueel getinte informatie opzoeken op het internet zich sneller seksueel ontwikkelen lijkt dus onjuist.

Wel bleek dat hoe meer niet-genitale seksuele ervaring jongeren hebben, hoe meer seksuele informatie ze op het internet opzoeken. Eenmaal jongeren genitale seksuele ervaring hebben, neemt die online zoektocht af. Internet lijkt vooral van belang in de eerste stappen van de seksuele ontwikkeling. Jongeren gebruiken het internet om te verkennen, om bij te leren en om fantasieën te voeden, maar dit versnelt hun seksuele ontwikkeling niet. Het zijn vooral factoren als persoonskenmerken, leeftijd en leeftijdsgenoten die een bepalende rol spelen in de seksuele ontwikkeling van jongeren. (TE)

Karlien Lapierre dingt mee naar de Vlaamse Scriptieprijs. Stuur ook jouw scriptie in om kans te maken op €2500. Alle info op www.scriptieprijs.be

Nieuwe media maken seksuele informatie veel toegankelijker voor jongeren. Toch versnelt het internet hun ontluikende seksualiteit niet, zo stelt Karlien Lapierre, master in de psychologie aan de UGent. In haar masterproef onderzocht Lapierre het verband tussen internetgebruik en seksueel gedrag bij Vlaamse jongeren. Het doel was om na te gaan of jongeren die vaak het internet gebruiken om seksueel getinte informatie op te zoeken vroeger starten met hun seksuele ontwikkeling. De studie bevraagde 419 jongeren, quasi evenveel jongens als meisjes, van gemiddeld 15 jaar over hun seksuele ervaringen. Gezonde ontwikkeling Jongeren doen gemiddeld rond hun 12 jaar een eerste niet-genitale seksuele ervaring, zoals kussen, seksuele fantasiëen en zelfbevrediging op. De eerste genitale ervaring -het betasten van een anders geslachtsdelen, orale seks of geslachtsgemeenschap- komt gemiddeld rond de leeftijd van 16 jaar. In beide gevallen is er amper verschil tussen jongens en meisjes. Jongens blijken wel meer ervaren in niet-genitaal seksueel gedrag dan meisjes, wat te verklaren valt doordat meer jongens (82%) masturberen dan meisjes (46%). De cijfers wijzen op een gezonde seksuele ontwikkeling. Zo blijkt dat hoe ouder iemand is, hoe meer seksuele ervaring die heeft. Ook wie een lief had, rapporteerde meer seksuele ervaring. Dat toont volgens de onderzoeker aan dat jongeren hun eerste seksuele ervaringen met hun lief willen beleven eerder dan met een gewone vriend(in) of onbekende. Seksualiteit is voor jongeren deel van een romantische relatie. Online verkenning In de studie werd geen verband gevonden tussen de leeftijd bij de eerste seksuele ervaring en het internetgebruik van jongeren. De idee dat jongeren die meer seksueel getinte informatie opzoeken op het internet zich sneller seksueel ontwikkelen lijkt dus onjuist. Wel bleek dat hoe meer niet-genitale seksuele ervaring jongeren hebben, hoe meer seksuele informatie ze op het internet opzoeken. Eenmaal jongeren genitale seksuele ervaring hebben, neemt die online zoektocht af. Internet lijkt vooral van belang in de eerste stappen van de seksuele ontwikkeling. Jongeren gebruiken het internet om te verkennen, om bij te leren en om fantasieën te voeden, maar dit versnelt hun seksuele ontwikkeling niet. Het zijn vooral factoren als persoonskenmerken, leeftijd en leeftijdsgenoten die een bepalende rol spelen in de seksuele ontwikkeling van jongeren. (TE)