De mens is niet de enige opportunist die de wereld verovert. In zijn zog trekken andere opportunisten mee, zoals geiten en distels, ratten en bramen. Zulke exoten hebben dikwijls geen natuurlijke vijanden op de plaatsen die ze koloniseren, waardoor ze kunnen gaan woekeren ten koste van plaatselijke dieren en planten. Volgens sommige waarnemers zijn invasieve soorten een minstens even grote bedreiging voor de globale biodiversiteit als de klimaatopwarming.

Het probleem speelt zich uiteraard ook onder water af. Bioloog Pieter Boets en zijn collega's van de UGent beschrijven de toestand in Vlaanderen in het vakblad Helgoland Marine Research. Alleen al bij de grotere ongewervelden, zoals kreeftjes en weekdieren, vonden ze liefst 65 soorten exoten, veertig in zoet en brak water, 25 in de kusthavens. De diertjes zijn vooral afkomstig uit Noord-Amerika en het gebied van de Zwarte Zee, en worden overwegend met schepen aangevoerd.

Vooral in de havens van Zeebrugge en Blankenberge werd een grote concentratie exoten vastgesteld: een kwart van de schaaldieren was er van vreemde origine - door de aanwezigheid van krabben maakten ze zelfs 65 procent van de totale biomassa uit. In Oostende en Nieuwpoort was de situatie nog gunstiger voor inheemse soorten.

Verontreiniging vergemakkelijkt de verspreiding van exoten, die via vooral kanalen ook het binnenland kunnen veroveren. (DD)

De mens is niet de enige opportunist die de wereld verovert. In zijn zog trekken andere opportunisten mee, zoals geiten en distels, ratten en bramen. Zulke exoten hebben dikwijls geen natuurlijke vijanden op de plaatsen die ze koloniseren, waardoor ze kunnen gaan woekeren ten koste van plaatselijke dieren en planten. Volgens sommige waarnemers zijn invasieve soorten een minstens even grote bedreiging voor de globale biodiversiteit als de klimaatopwarming. Het probleem speelt zich uiteraard ook onder water af. Bioloog Pieter Boets en zijn collega's van de UGent beschrijven de toestand in Vlaanderen in het vakblad Helgoland Marine Research. Alleen al bij de grotere ongewervelden, zoals kreeftjes en weekdieren, vonden ze liefst 65 soorten exoten, veertig in zoet en brak water, 25 in de kusthavens. De diertjes zijn vooral afkomstig uit Noord-Amerika en het gebied van de Zwarte Zee, en worden overwegend met schepen aangevoerd. Vooral in de havens van Zeebrugge en Blankenberge werd een grote concentratie exoten vastgesteld: een kwart van de schaaldieren was er van vreemde origine - door de aanwezigheid van krabben maakten ze zelfs 65 procent van de totale biomassa uit. In Oostende en Nieuwpoort was de situatie nog gunstiger voor inheemse soorten. Verontreiniging vergemakkelijkt de verspreiding van exoten, die via vooral kanalen ook het binnenland kunnen veroveren. (DD)