Hitler was verwant met Somaliërs, Berbers en Joden

© Reuters

Knack onthult deze week de genetische afstamming van Adolf Hitler.

Door het DNA van familieleden van de Führer te analyseren, kon journalist Jean-Paul Mulders de zogeheten ‘haplogroep’ van Hitler bepalen. Die geeft prijs waar Hitlers voorvaders vandaan kwamen en met wie hij verwant is.

Opzienbarend is dat Hitler tot de haplogroep E1b1b blijkt te behoren, die weinig courant is in Duitsland en West-Europa. Deze ‘genetische vingerafdruk’ komt veel vaker voor in het zuiden: bij 25 procent van de Grieken en Sicilianen, en bij maar liefst 50 à 80 procent van de Noord-Afrikanen. Haplogroep E1b1b komt het frequentst voor bij de Berbers en daarnaast ook in Somalië (> 80%). Opvallender nog is dat de haplogroep van Hitler de tweede vaakst voorkomende haplogroep is bij de Asjkenazische Joden.

‘Die kwestie wordt pas echt fascinerend als je ze afzet tegen het wereldbeeld van de nazi’s, waarin zo’n extreem belang werd toegekend aan begrippen als bloed en ras. Hitlers bezorgdheid over zijn eigen afkomst blijkt niet onterecht. Uit ons onderzoek blijkt dat hij zelf niet “raszuiver” of “arisch” was.’

‘De resultaten van dit onderzoek zijn verrassend’, zegt professor Ronny Decorte, genetica-expert aan de K.U.Leuven. ‘Hitler zou er niet blij mee geweest zijn. Voor de hedendaagse wetenschap bestaan er geen rassen meer. Het raszuivere type van de übermensch, en de daaraan gekoppelde kweekprogramma’s om die raszuiverheid te perfectioneren, zijn pure bedenksels geweest.’

Mulders spoorde in het verleden verwanten van Hitler op in Oostenrijk en de Verenigde Staten. Hij rekende af met de hardnekkige mythe dat Hitler tijden de Eerste Wereldoorlog een zoon zou hebben verwekt bij een jonge Française. Daarop kreeg hij uit diverse landen vragen over de genetische afstamming van de Führer.

In archieven in Moskou wordt nog een kaakbeen van Hitler bewaard, net als een bebloede lap stof van de sofa waarop hij op 30 april 1945 zelfmoord zou hebben gepleegd. Knack heeft nu aan de Russische overheid toestemming gevraagd om die resten te analyseren. Op die manier zou voorgoed een einde kunnen worden gesteld aan speculaties die al 65 jaar over de dood van de Führer circuleren.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content