Wereldwijd neemt de natuur, afhankelijk van de bron, 15 tot 30 procent van het door de mens uitgestoten koolstofdioxide (CO2) op. Ecosystemen zoals bossen remmen op die manier de klimaatopwarming af.
...