Biologische brandstoffen verhogen de ecologische druk met 93 procent.

De productie van biologische brandstoffen (in eerste instantie op basis van soja en andere voedingsgewassen) zal op korte termijn leiden tot het verminderen van het verbruik van fossiele energiebronnen en van de uitstoot van broeikasgassen met 27 procent. Maar dat zal ten koste gaan van een sterke toename van de ecologische voetafdruk met liefst 93 procent, door een verhoging van de druk op het gebruik van land, water en mineralen.

Dat besluit de ploeg rond chemicus Jo Dewulf van de Universiteit Gent in het vakblad Biofuels, Bioproducts & Biorefining op basis van een gedetailleerde casestudy. Dewulf en zijn collega's menen dat het debat over biobrandstoffen zich beter meer zou focussen op deze ecologische afdruk in plaats van op de uitstoot van gassen. De ecologische voetafdruk is een stilaan klassiek aan het worden maat om de milieu-impact van een proces of een activiteit te evalueren.

Het feit dat biobrandstoffen als een 'hernieuwbare' energiebron gezien worden, impliceert dus niet noodzakelijk dat ze ook uiterst milieuvriendelijk zijn. Onder meer de competitie om land met voedingsgewassen is een groot struikelblok.

De productie van biobrandstoffen zou wel een 'thermodynamisch efficiënte' manier zijn om zo veel mogelijk uit de beschikbare stoffen te halen. (DD)

Biologische brandstoffen verhogen de ecologische druk met 93 procent. De productie van biologische brandstoffen (in eerste instantie op basis van soja en andere voedingsgewassen) zal op korte termijn leiden tot het verminderen van het verbruik van fossiele energiebronnen en van de uitstoot van broeikasgassen met 27 procent. Maar dat zal ten koste gaan van een sterke toename van de ecologische voetafdruk met liefst 93 procent, door een verhoging van de druk op het gebruik van land, water en mineralen. Dat besluit de ploeg rond chemicus Jo Dewulf van de Universiteit Gent in het vakblad Biofuels, Bioproducts & Biorefining op basis van een gedetailleerde casestudy. Dewulf en zijn collega's menen dat het debat over biobrandstoffen zich beter meer zou focussen op deze ecologische afdruk in plaats van op de uitstoot van gassen. De ecologische voetafdruk is een stilaan klassiek aan het worden maat om de milieu-impact van een proces of een activiteit te evalueren. Het feit dat biobrandstoffen als een 'hernieuwbare' energiebron gezien worden, impliceert dus niet noodzakelijk dat ze ook uiterst milieuvriendelijk zijn. Onder meer de competitie om land met voedingsgewassen is een groot struikelblok. De productie van biobrandstoffen zou wel een 'thermodynamisch efficiënte' manier zijn om zo veel mogelijk uit de beschikbare stoffen te halen. (DD)