Werkgroep in senaat moet voorstel verplichte opname laatst verkozen mandaat verfijnen

(Belga) De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken heeft nog niet gestemd over de wetsvoorstellen die het verplicht maken voor een politicus om te gaan zetelen in het parlement waar hij het laatst werd verkozen. De leden beslisten een werkgroep op te richten die de opmerkingen van de Raad van State op de teksten moet integreren.

Op de agenda van de commissie stonden dinsdagvoormiddag verschillende voorstellen over de kiesregels. Ze voorzien hoofdzakelijk in het beëindigen van het mandaat van een lid van een parlement bij de verkiezingen voor een andere assemblee. Commissievoorzitter Philippe Moureaux maakte zich bij aanvang van de zitting evenwel de bedenking dat het thema ook deel uitmaakt van het akkoord dat de regeringsonderhandelaars sloten rond politieke vernieuwing. Bovendien stipte hij aan dat het de bedoeling is de constitutieve autonomie van de deelentiteiten te versterken. Men kan zich dus inbeelden dat bijvoorbeeld een gewest nadien zou beslissen de regels aan te passen. Hij stelde daarom voor ofwel de werkzaamheden even stil te leggen tot wanneer er een nieuwe regering is, ofwel een werkgroep op te richten die de teksten verder zou voorbereiden en de bemerkingen van de Raad van State integreren. Dirk Claes (CD&V) kon zich vinden in het voorstel om een werkgroep op te richten, maar benadrukte te willen voortwerken, omdat er tussen de verschillende partijen niet zoveel discussie zou bestaan. Danny Pieters (N-VA) zag de noodzaak van een werkgroep niet in. Die komt er uiteindelijk toch, al is het de bedoeling dat de bespreking van de tekst zo snel mogelijk terug op de agenda van de commissie zal staan. (KAV)

Partner Content