Een vroegere topmedewerker van Republikeins leider Mitch McConnell, Scott Jenkins, zei het voor de stemming zo op CNN: als de stemming anoniem zou gebeuren, kreeg je een veroordeling van ex-president Trump met 90 van de 100 stemmen.
...

Een vroegere topmedewerker van Republikeins leider Mitch McConnell, Scott Jenkins, zei het voor de stemming zo op CNN: als de stemming anoniem zou gebeuren, kreeg je een veroordeling van ex-president Trump met 90 van de 100 stemmen. Zo ging het dus niet. Het werd een recordaantal, dat wel. Tijdens de eerste impeachmentprocessen tegen presidenten, tegen de Democraten Andrew Johnson in 1868 en Bill Clinton in 1999, stemden alle partijgenoten voor vrijspraak. In 2020 kreeg Donald Trump één tegenstem te verduren van een partijgenoot: Mitt Romney. In 2021 werden dat zeven tegenstemmen, tien te weinig voor een veroordeling. Bij de zeven was er één grote verrassing, Richard Burr, senator uit North Carolina.Hij zat tot dusver solide in het kamp-Trump en had steevast gestemd dat het impeachmentproces ongrondwettelijk was aangezien Trump niet langer president is. 'Ik geloof nog altijd dat dit het geval is', liet hij via een mededeling weten, maar sindsdien heeft een meerderheid van senatoren zich in de andere richting uitgesproken. En dat maakte voor hem het vorige bezwaar grotendeels ongedaan. Nu stemde hij voor veroordeling. 'Ik besliste niet lichtvaardig maar denk dat dit noodzakelijk is. Door wat hij deed en niet deed, heeft president Trump zijn eed geschonden om de Grondwet van de VS te behouden, beschermen en verdedigen'.Burr (65) heeft al aangekondigd dat hij in 2022 niet opnieuw verkiesbaar zal zijn, wat in zijn geval het probleem van de Trumpgezinde achterban oplost, of toch minder groot maakt.De tweede, iets kleinere verrassing is Bill Cassidy uit Louisiana. Cassidy (63) is pas herkozen en begint dus aan een mandaat van 6 jaar. Kort na de stemming heeft zijn plaatselijke partij hem een blaam gegeven, wat geen concrete gevolgen heeft, maar wel duidt op ongenoegen bij de thuisbasis.Cassidy stemde oorspronkelijk voor het ongrondwettelijke karakter van impeachment voor een president die niet langer in functie is, maar bedacht zich bij de volgende stemming.Hij zei vooraf dat hij naar de argumenten zou luisteren, en op basis daarvan zou beslissen. Na de stemming gaf hij deze simpele uitleg: 'Ik heb voor de veroordeling van president Trump gestemd omdat hij schuldig is'. De vijf resterenden zijn al langer kritisch over gewezen president Trump en hebben altijd een impeachment van een ex-president wél in overeenstemming met de Grondwet bevonden.Lisa Murkowski (63) uit Alaska zal het snelst weten hoe haar kiezers reageren. Haar mandaat loopt in 2022 af en zij is opnieuw kandidaat. Murkowski is notoir onafhankelijk en heeft al laten weten dat ze misschien de partij verlaat. 'Als ik niet kan uitleggen waar volgens mij de president voor moet staan, hoe kan ik dan bewoners van Alaska vragen om aan mijn kant te staan? Dit was belangrijk op meerdere niveaus, maar ik kan het belang van mijn stem niet laten afhangen van het feit dat ze wel of niet helpt voor mijn politieke ambties'.Gewezen presidentskandidaat Mitt Romney (73), senator uit Utah, stemde in 2020 tijdens het eerste impeachmentproces als enige Republikein al voor veroordeling van Trump. Hij zag dit keer, volgens een mededeling, drie overtredingen die elk op zich een veroordeling verdienen: de druk die de president in Georgia uitoefende om de uitslag te veranderen, het opjutten van de massa tot rebellie, en de onwil om het parlement en parlementsleden te beschermen tegen de massa.Romney, die als presidentskandidaat in 2012 de ondersteuning van Trump zocht en kreeg, en eind 2016 in de running was om Trumps minister van Buitenlandse Zaken te worden, is sindsdien een fel Trumpcriticus geworden. Of hij zich in 2024 opnieuw kandidaat zal stellen voor de Senaat is nog niet zeker, maar in Utah kan hij op solide (mormoonse) steun rekenen. Deze stem zal naar verwachting een eventuele herverkiezing niet in het gedrang brengen. Utah is eerder Republikeins dan Trumpiaans.Pat Toomey (59), senator uit Pennsylvania, stelt zich in 2022 niet opnieuw verkiesbaar. Hij had vooraf gezegd dat hij naar de argumenten zou luisteren. Die van de aanklagers waren veel sterker, zei hij naderhand. Toomey was heel kritisch voor de betwistingen van het kamp-Trump tegen de verkiezingsuitslag in Pennsylvania, en vooral voor de weliswaar mislukte pogingen om die verkiezingen helemaal ongeldig te laten verklaren.Ben Sasse (48) uit Nebraska is al langer kritisch voor Trump. Hij heeft presidentiële ambities, wil zich profileren als anti-Trump en gaat in een video openlijk de strijd aan met zijn lokale partij die hem ook een blaam wil geven. Hij kan voorhouden dat hij in Nebraska meer stemmen behaalde dan Trump. Sasse begint aan een nieuwe termijn van 6 jaar, die hij misschien niet zal uitdoen als hij presidentskandidaat wordt.Susan Collins (68) uit Maine, ook net herkozen voor zes jaar, is een centrum-Republikein. Na afloop van de stemming verklaarde ze: 'Die aanval was geen spontane opstoot van geweld. Hij was de culminatie van een gestage stroom van provocaties van president Trump, die erop gericht waren het resultaat van de presidentsverkiezingen om te keren'. Wat hadden de 43 andere Republikeinen in gedachten? Hun (pro-Trump) achterban in vele gevallen, de Grondwet in sommige gevallen of een combinatie van de twee. Als Trump de meest populaire politicus blijft bij de Republikeinen is een stem tegen hem geen makkie voor kandidaten.De eerder geciteerde vroegere medewerker van Mitch McConnell, Scott Jenkins, dacht dat er hooguit 10 Republikeinse senatoren echt principieel en uit overtuiging tegen een veroordeling gekant waren. De anderen dachten, volgens hem, dat een stem voor Trump nuttiger was voor hen dan een stem tegen. Op zeven na, die ofwel ander nut zagen, ofwel eigen nut even niet de prioriteit vonden.