Waarom een Vrouwendag nog steeds nodig is: 10 confronterende cijfers

We can do it © Thinckstock
Annelies Van Erp
Annelies Van Erp Medewerker van ngo Memisa

Vrouwendag staat dit jaar in het teken van gendergelijkheid. Wereldwijd staan vrouwen nog steeds niet op gelijke voet met mannen: ze verdienen minder, zijn vaker slachtoffer van geweld en stoten minder gauw door naar de hoogste rangen van de besluitvorming.

“Gelijkheid voor vrouwen, is vooruitgang voor iedereen”, klinkt het algemene thema van de Internationale Vrouwendag. Dat vrouwen niet dezelfde rechten hebben als mannen is niet alleen oneerlijk, het werkt ook contraproductief voor de ontwikkeling van een land.

1. Vrouwen maken de helft van de wereldbevolking uit, maar onder de armen zijn ze oververtegenwoordigd. 70 procent van de mensen die in armoede leeft, is vrouwelijk.

2.Elke 90 seconden sterft er ergens in de wereld een vrouw tijdens haar zwangerschap of bevalling. Een heleboel overlijdens kan voorkomen worden, indien de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden toegankelijker wordt.

3.16 procent is het gemiddelde verschil tussen het uurloon van een man en een vrouw in de Europese Unie. In België bedraagt het verschil 7 procent, wat een vooruitgang is tegenover 2011. Toen bedroeg de loonkloof nog 15 procent. In Slovenië is het verschil het kleinst (2.5 procent) en in Letland het grootst (30 procent). 20 procent is de kloof wereldwijd. Vrouwen doen bovendien 66 procent van al het werk, maar verdienen slechts 10 procent van het wereldinkomen.

4. Hoewel vrouwen en kinderen bij oorlogen en conflicten de grootste groep slachtoffers zijn (80 procent van alle vluchtelingen is een vrouw of een kind), was sinds 1992 slechts 1 persoon op 13 bij vredesonderhandelingen vrouwelijk.

5. In Europa werd al een derde van de vrouwen het slachtoffer van geweld, al dan niet in seksueel. Eén op vijf vrouwen werd tegen haar zin betast op het werk en vijf procent was het slachtoffer van een verkrachting.

6. Over de hele wereld werden naar schatting al zo’n 100 à 140 miljoen vrouwen en meisjes genitaal verminkt. Drie miljoen anderen lopen jaarlijks het risico deze horror te ondergaan.

7. Niettegenstaande vrouwen steeds vaker een diploma halen (bijna 60 procent van de universitaire diploma’s in Europa), zijn ze nog altijd afwezig in functies met een grote verantwoordelijkheid. In de grootste beursgenoteerde Belgische bedrijven wordt slechts 11 procent van de zetels in de raad van bestuur ingenomen door een vrouw.

8. Vrouwen stoten niet snel door naar de hoogste rangen van de besluitvorming. Van alle regeringsleiders op de wereld is slechts 5 procent een vrouw. Wereldwijd werd in 2013 slechts één op vijf parlementaire zetels ingenomen door een vrouw, wat neerkomt op een schamele 21 procent. Toch een klein lichtpuntje: vijftien jaar geleden, was slecht 13 procent van de parlementairen een vrouw.

9. Meer dan 16,4 miljoen vrouwen in de wereld dragen het hiv-virus. In sommige regio’s ligt de besmettingsgraad bij meisjes tot vijf keer hoger, dan die bij jongens. Onder meer in Zuid-Afrika is bijna een kwart van de schoolmeisjes hiv-positief. De reden hiervoor is dat oudere mannen, die reeds besmet zijn met het virus, zich vergrijpen aan jongere meisjes.

10. ‘Vrouwen dragen nog steeds de grootste last van het huishouden, ondanks het feit dat ze ook actief zijn op de arbeidsmarkt’, luidt de conclusie van een rapport van de OESO. Vrouwen verliezen wereldwijd gemiddeld 31,5 uur per week aan onbetaald werk. Mannen zijn ongeveer 21 uur per week bezig met onbetaald werk, maar ze besteden dan weer meer tijd aan hun betaalde job. (33,7 uur in vergelijking met een gemiddelde van 24,5 uur bij vrouwen.) Uit datzelfde onderzoek blijkt bovendien dat vrouwen minder tijd over hebben voor zichzelf, wat een negatieve invloed heeft op het welzijn en de gezondheid.

Bronnen: UNWomen, Amnesty International, OESO

Partner Content