Schrijver Arnaud de la Croix zet zijn studies over het nazisme en de Hitleriaanse wereld voort in zijn boek Ils admiraient Hitler. Portraits de 12 disciples du dictateur (Ze bewonderden Hitler. Portret van 12 leerlingen van de dictator). Een van de belangrijkste troeven van het werk is dat de auteur persoonlijkheden kiest die meestal ver staan van de omgeving van de Führer en dat hun motivaties dus divers zijn: van de strijd tegen het atheïstisch communisme en de afkeer van het parlementarisme tot de wrok tegenover het Brits imperialisme, de weigering van het vernietigend modernisme en 'de angst om de Westerse beschaving te zien verdwijnen in een veralgemeende melting-pot'. Maar zonder uitzondering haten ze allemaal - de koning, de laureaat van de Nobelprijs Literatuur, de industrieel, de regisseur, de journalist, de clerus, de moefti - de joden, zo benadrukt Arnaud de la Croix in zijn besluit.
...