Tot gisteren bepaalden de regels van de FDA dat homo- en biseksuele mannen alleen bloed of plasma mochten afstaan als ze minstens twaalf maanden geen seks hadden gehad. Dat kwam neer op een de facto verbod. Maar de dringende vraag naar donorbloed door de coronacrisis dwingt de FDA om die regels te versoepelen. LGBT-donoren mogen nu bloed geven als ze minimaal drie maanden geen seks hebben gehad.

Overwinning

Homorechtenorganisaties spreken van een overwinning. 'LGBTQ-Amerikanen kunnen fier zijn vandaag en weten dat hun stem het altijd zal blijven winnen van discriminatie', zegt Sarah Kate Ellis, hoofd van de homorechtenbeweging GLAAD. 'Dit is een overwinning voor iedereen die zich verzette tegen het discriminerende verbod op bloeddonaties door homo- en biseksuele mannen. De nieuwe beslissing door de FDA strookt nu beter met de wetenschap, maar het blijft imperfect. We zullen ons blijven inzetten tot de verbodsperiode helemaal wordt geschrapt voor bi- en homoseksuele mannen, en alle LGBTQ-mensen zoals iedereen behandeld worden.'

De eerdere bepaling van twaalf maanden stond al langer onder druk, ook vanuit de wetenschap. De American Public Health Association merkte eerder al op dat het verbod 'niet gebaseerd is op wetenschap maar de keuzes en angsten van andere landen leek te volgen'.

Ook het Amerikaanse Rode Kruis stelde dat toestemming om bloed te doneren niet bepaald zou mogen worden door seksuele oriëntatie. Uit een studie in 2014 bleek dat een afschaffing van het verbod naar schatting 360.000 extra bloeddonoren zou opleveren. De donaties zouden meer dan een miljoen mensen kunnen helpen.

Tot gisteren bepaalden de regels van de FDA dat homo- en biseksuele mannen alleen bloed of plasma mochten afstaan als ze minstens twaalf maanden geen seks hadden gehad. Dat kwam neer op een de facto verbod. Maar de dringende vraag naar donorbloed door de coronacrisis dwingt de FDA om die regels te versoepelen. LGBT-donoren mogen nu bloed geven als ze minimaal drie maanden geen seks hebben gehad. Homorechtenorganisaties spreken van een overwinning. 'LGBTQ-Amerikanen kunnen fier zijn vandaag en weten dat hun stem het altijd zal blijven winnen van discriminatie', zegt Sarah Kate Ellis, hoofd van de homorechtenbeweging GLAAD. 'Dit is een overwinning voor iedereen die zich verzette tegen het discriminerende verbod op bloeddonaties door homo- en biseksuele mannen. De nieuwe beslissing door de FDA strookt nu beter met de wetenschap, maar het blijft imperfect. We zullen ons blijven inzetten tot de verbodsperiode helemaal wordt geschrapt voor bi- en homoseksuele mannen, en alle LGBTQ-mensen zoals iedereen behandeld worden.'De eerdere bepaling van twaalf maanden stond al langer onder druk, ook vanuit de wetenschap. De American Public Health Association merkte eerder al op dat het verbod 'niet gebaseerd is op wetenschap maar de keuzes en angsten van andere landen leek te volgen'. Ook het Amerikaanse Rode Kruis stelde dat toestemming om bloed te doneren niet bepaald zou mogen worden door seksuele oriëntatie. Uit een studie in 2014 bleek dat een afschaffing van het verbod naar schatting 360.000 extra bloeddonoren zou opleveren. De donaties zouden meer dan een miljoen mensen kunnen helpen.