VN-Klimaattop van Bonn moet beloftes omzetten in resultaten

Demonstraties in Bonn naar aanleiding van de klimaattop © Belga

Vanaf maandag 6 november tot en met vrijdag 17 november vindt in het Duitse Bonn de 23e internationale klimaatconferentie plaats, de COP23. Sinds het Akkoord van Parijs in 2015 staan de klimaatonderhandelingen volledig in het teken van de uitvoering van dat akkoord in 2020. Maar er is nog werk aan de winkel.

De conferentie moet antwoorden geven op de vraag waar het geld vandaan moet komen om armere landen te helpen bij de uitvoering van het klimaatbeleid. Andere vragen gaan over de regels waar landen zich aan moeten houden. En kunnen landen in een moeilijke economische situatie beroep doen op uitzonderingen?

Deze regels moeten tegen de volgende klimaatconferentie in 2018 in het Poolse Katowice klaar zijn, zodat elk land zich kan voorbereiden op de grote aftrap van het Akkoord van Parijs in 2020. De conferentie vindt plaats in Duitsland, maar wordt voorgezeten door Fiji, een land in de zuidelijke Stille Oceaan.

‘Dat is erg symbolisch aangezien het land een van de eersten is die getroffen werd door de klimaatverandering’, zegt Julie Vandenberghe, klimaatexperte van WWF-België, die de klimaatconferenties van nabij volgt. ‘Enkele dorpen in het land moesten al verhuizen door de stijging van de zeespiegel. De rol van oceanen in klimaatverandering zal dan ook grote aandacht krijgen op de conferentie dit jaar. Net zoals de buitenproportionele gevolgen voor kwetsbare landen.’

Het aflopende jaar 2017 werd erg getekend door een toenemend aantal orkanen, overstromingen en ander extreem natuurgeweld. Aangezien deze natuurfenomenen enkel zullen toenemen in aantal en hevigheid onder invloed van klimaatverandering, wordt ook dit jaar opnieuw de nadruk gelegd op de urgentie van klimaatactie.

‘Wachten tot 2020 om in actie te schieten heeft geen zin’, zegt Julie Vandenberghe. ‘We moeten elke dag doen wat we kunnen om klimaatverandering af te remmen. Het is belangrijk om het gapende gat tussen de beloftes en de acties van landen te overbruggen en ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde tot 1,5 graden Celsius beperkt blijft. We moeten nu toekomstgerichte beslissingen nemen en uitvoeren: broeikasgasemissies verlagen, overschakelen naar hernieuwbare energie, kiezen voor duurzame voeding en vervoersmiddelen, onze bossen en zeeën beschermen, enzovoort’, klinkt het.

Ons land hinkt volgens de klimaatexperte van WWF-België hopeloos achterop en zal de Europese doelstellingen voor 2020 en nadien niet halen zonder bijkomende maatregelen. ‘We moeten dus zorgen dat de achterstand in emissiereducties wordt weggewerkt en dat we het Akkoord van Parijs niet uitvoeren met doelstellingen waar we nu reeds van weten dat ze niet voldoende zijn’, waarschuwt Vandenberghe.

Partner Content