Vlaamse oppositie Rode dient klacht in tegen campagne Franstalige documenten

© BELGA

De Vlaamse oppositie Respect van Sint-Genesius-Rode dient bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een klacht in tegen de gemeenteraadsbeslissing van dinsdagavond om een campagne te lanceren die inwoners wil informeren dat ze slechts één keer om de vier jaar een verzoek moeten indienen om overheidsdocumenten in het Frans te ontvangen.

Vlaams schepen An Sobrie stelde tijdens de raadszitting dat de vermelde bepaling in het arrest van de Raad van State ‘uitgaat van een welbepaalde interpretatie van de bestuurstaalwet maar er als zodanig niet toe strekt een algemene regeling uit te vaardigen met betrekking tot het taalgebruik in bestuurszaken in randgemeenten.’ De omzendbrief-Peeters, waarin gestipuleerd wordt dat Franstalige inwoners van faciliteitengemeenten telkens opnieuw een Franse vertaling van hun document moeten aanvragen, blijft volgens Sobrie derhalve ongewijzigd. ‘Blijkbaar begint de verkiezingskoorts bij de meerderheid toe te nemen en wil zij nu reeds op kosten van de gemeente opruiende communicatie richten aan haar aanhangers’, aldus Sobrie.

Burgemeester Pierre Rolin verdedigde dinsdagnamiddag in een gesprek met Belga de informatiecampagne door erop te wijzen dat het hier om een duidelijk standpunt gaat van de Raad van State, die in die zin wel degelijk juridische waarde heeft. Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd door de Vlaamse Rand, schaarde zich dinsdag echter achter het standpunt van de Vlaamse oppositie en wees erop dat de bepaling in het arrest waarop de Franstaligen zich baseren bij de ‘overwegingen’ vermeld staat en niet in het ‘beschikkend gedeelte.’

Ook in de andere faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem en Kraainem worden dergelijke campagnes opgezet. In Linkebeek gaat men ervan uit dat wie tijdens de verkiezingen van 2015 een Franstalige oproepingsbrief vroeg dit eveneens gedurende 4 jaar niet meer moet doen.

Partner Content