Versplintering in Nederland: Lokale partijen zegevieren in gemeenteraadsverkiezingen

Een affiche van Forum voor Democratie in Amsterdam © Reuters

In zowat de helft van de Nederlandse gemeenten won een lokale lijst het van de traditionele partijen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland zijn de lokale partijen woensdag het vaakst de grootste partij geworden. In 164 van de 335 gemeenten won een plaatselijke fractie. De lokale partijen wonnen onder meer in Rotterdam, Den Haag en Tilburg. Van de 164 zegevierende lokale partijen hadden er 23 de naam Gemeentebelangen.

Van de traditionele partijen konden het christendemocratische CDA en de liberale VVD de meeste gemeenten binnenhalen, respectievelijk 66 en 41. GroenLinks zegevierde dan weer in 12 gemeenten, waaronder Utrecht en Nijmegen, en staat ook op winst in Amsterdam. De ChristenUnie werd 12 keer de grootste en 11 keer won de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij), terwijl de zege 5 keer ging naar een lijstcombinatie van de twee christelijke partijen. Daarnaast kwam de sociaaldemocratische PvdA 5 keer als grootste uit de stembus. De socialistische SP won 4 gemeenten, het linksliberale D66 werd de grootste in Amersfoort, Leiden en Gouda. Van 10 gemeenten is de uitslag nog niet bekend.

In twee gemeenten haalden partijen woensdag een absolute meerderheid, en kunnen zij in principe dus alleen besturen. De grootste overwinning ging naar het CDA in het Twentse Tubbergen, met 61,2 procent van de stemmen. Dat levert de partij twaalf van de negentien raadszetels op. In het Brabantse Reusel-de Mierden ging 51 procent van de stemmen naar de partij Samenwerking, die daar nu acht van de vijftien raadszetels heeft.

Partner Content