Ludo De Brabander

‘Veiligheid heeft niks te maken met investeren in de NAVO’

Ludo De Brabander Woordvoerder van Vrede vzw

‘De vredesbeweging wil geen verdere militarisering van onze maatschappij ten koste van het welzijn van de bevolking’, schrijft Ludo De Brabander van Vrede vzw.

De NAVO is verouderd. Trump zei het vorig jaar al en hij heeft gelijk, maar dan wel om de verkeerde redenen.

De NAVO overleeft het Warschaupact, de militaire alliantie van het Oostblok die in 1991 is ontbonden, ondertussen al meer dan een kwarteeuw. Aanvankelijk was de verwachting dat het wegvallen van de bestaansreden van de NAVO eveneens zou leiden tot de ontbinding van de westerse militaire alliantie. Maar niets was minder waar.

Veiligheid heeft niks te maken met investeren in de NAVO.

Het bondgenootschap werd omgevormd tot een internationale speler die – hoewel niet voorzien in het NAVO-verdrag – voortaan militaire interventies kon uitvoeren buiten het verdragsgebied. Daarnaast sloot het wereldwijd tal van bilaterale akkoorden en groeide het aantal leden van 16 naar 28 leden. De transformatie verliep succesvol, maar als bijdrage tot de eigen en internationale veiligheid is de NAVO uitgelopen op een mislukking.

Hoe de NAVO de wereld onveiliger heeft gemaakt

Illegale oorlogen en militaire interventies in onder meer Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië en Syrië zijn uitgemond in chaos en geweld. Ze wakkerden de internationale instabiliteit aan. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht. Het extremistisch geweld nam toe.

Dat niet veiligheid en vrede de prioritaire bekommernis vormen van de NAVO bewijst de wapenhandel. Terwijl de NAVO de mond vol heeft over de strijd tegen de terreur, is goed drie kwart van de wapenmarkt in het erg instabiele Midden-Oosten in handen van NAVO-leden, met het fundamentalistische Saudische regime als topbestemming. Daarenboven blijft de NAVO in haar militaire strategie kiezen voor de grootste dreiging van de mensheid: nucleaire wapens.

Dat de relaties met Rusland zijn verzuurd is mede een gevolg van de opeenvolgende uitbreidingen richting Russische veiligheidszone. Toen ook Oekraïne en Georgië het vooruitzicht werd geboden op lidmaatschap zorgde dat voor erg nerveuze reacties vanuit Rusland.

Nochtans verbinden de leden er zich in artikel 1 van het NAVO-verdrag toe ‘om zich in hun internationale betrekkingen te onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld op enige wijze die onverenigbaar is met de doelstelling van de Verenigde Naties’.

De NAVO doet in de praktijk echter net het omgekeerde. In plaats van rond de tafel te gaan zitten met Rusland om te kijken hoe de veiligheidspolitiek gemeenschappelijk kan worden georganiseerd, kiest de NAVO er dan ook voor om de confrontatie verder op te voeren met troepenopbouw in de Baltische Staten en Polen, de installatie van een raketschild en een sterke stijging van de militaire budgetten.

In plaats van de oorzaken van de terreur aan te pakken, kiest men voor de kwaal als recept: meer bommen en wapenhandel, zogenaamde opkuisoperaties in achtergestelde wijken, stigmatiseringen van hele bevolkingsgroepen, desinvesteringen in de sociale zekerheid, buurtwerkingen, cultuur, en ga zo maar door.

De VS eist 130 miljard euro extra voor defensie in Europa

De drastische verhoging van de defensiebudgetten zal een van de centrale punten zijn op de komende NAVO-top in Brussel op 25 mei.

Op de NAVO-top in Wales (2014) is afgesproken dat de NAVO-lidstaten ernaar zullen streven om hun militaire budgetten te verhogen tot 2% van het bruto binnenlands product. Voor België werd dit engagement genomen door een ontslagnemende regering zonder het parlement daarin te kennen.

Op dit ogenblik halen maar vijf NAVO-landen die norm. De Verenigde Staten zijn op hun eentje goed voor twee derde van de militaire uitgaven van het bondgenootschap.

Volgens Washington moet Europa er dus werk van maken om een ‘eerlijk deel’ van de lasten te dragen. De Verenigde Staten wil dat daarover concrete afspraken worden gemaakt.

In werkelijkheid zorgt dit ‘eerlijk’ aandeel ervoor dat Europa zich net als de Verenigde Staten dreigt te overbewapenen. Nu al is de NAVO met 892 miljard dollar goed voor meer dan de helft van alle wereldwijde militaire uitgaven.

Als de NAVO-plannen vandaag zouden worden uitgevoerd, zouden de Europese lidstaten van de NAVO nog eens jaarlijks 130 miljard euro extra moeten ophoesten voor zijn militaire apparaten.

De huidige Belgische regering voorziet in haar defensieplan dat het defensiebudget van 3,9 naar 6,5 miljard euro moet stijgen met investeringen voor de aankoop van militair materieel ter waarde van 9,2 miljard. Dat zijn gigantische bedragen die vloeken met de opgelegde besparingen en begrotingsdisciplines.

De Russische dreiging als argument voor bewapening is vandaag te belachelijk voor woorden.

De Russische dreiging vormt een van de uitgespeelde argumenten, maar dat is vandaag te belachelijk voor woorden. Moskou kondigde dit voorjaar aan dat het defensiebudget in 2017 met een kwart moet krimpen van omgerekend 65 miljard naar 48 miljard dollar. Dat is een schamele 5% van wat de NAVO-leden uitgeven. Toch gaat het verhaal van de Russische dreiging er nog steeds in als zoete koek.

Veiligheid gaat om investeren in sociale zekerheid, gezondheid en milieu

De plannen om de militaire budgetten sterk te laten groeien vormen een aanslag op de middelen die we nodig hebben voor zaken zoals de sociale zekerheid. Een internationale ngo, het Comité voor Ontwapening, Vrede en Veiligheid, rekende uit dat extreme armoede en honger uitgeroeid kunnen worden met een bedrag tussen 39 en 54 miljard dollar. Dat laatste bedrag komt exact overeen met wat president Trump extra wil injecteren in zijn militair apparaat. Om de kindersterfte met twee derde te doen dalen en de strijd tegen aids, malaria en andere ziekten te overwinnen is 20 tot 25 miljard dollar nodig. Ga zo maar door.

Als vredesbeweging willen we dat onze regeringen de juiste prioriteiten leggen.

Als vredesbeweging willen we samen met de organisaties uit het maatschappelijk middenveld, dat onze regeringen de juiste prioriteiten leggen. Veiligheid gaat over klimaatmaatregelen, een gezond leefmilieu, zorgen dat iedereen over een redelijke levensstandaard kan beschikken en niet moet omkomen van de honger of bestrijdbare ziektes. Veiligheid betekent ook dat ieders rechten worden gerespecteerd met inbegrip van de culturele rechten die burgers hebben.

Trump en zijn kompanen staan voor het tegenovergestelde van deze doelen en leggen niet alleen valse maar ook gevaarlijke prioriteiten. Vandaar ook dat we hun beleid niet welkom heten. We willen geen top die de verdere militarisering van onze maatschappij voorbereidt ten koste van het welzijn van de bevolking.

De vredesbeweging roept op deel te nemen aan de betoging #Trumpnotwelcome. Een dag later, op 25 mei, houdt de internationale vredesbeweging een tegentop.

Partner Content