Trumps migratieplannen voor een tweede termijn: massakampen, massadeportatie, uitzetting van wie tegen Israël protesteert

Donald Trump op campagne in New Hampshire. 11 november 2023. © Reuters
Rudi Rotthier

In een tweede termijn zal Donald Trump op grootschalige wijze sans-papiers opsporen, opsluiten en uitzetten. Ook zal men de grondwet aanpassen zodat wie op VS-bodem wordt geboren niet langer de nationaliteit krijgt. En de moslimban wordt nieuw leven ingeblazen.

Dat zijn enkele elementen van een verregaand migratieplan, dat legale en illegale migratie aan banden wil leggen, en dat bij uitvoering zeker zal betwist worden in rechtbanken.

Het plan werd door The New York Times onthuld, op basis van onder meer een interview met Stephen Miller, die in Trumps eerste ambtstermijn diens topadviseur inzake migratie was en die nu de nieuwe, veel verregaander plannen helpt uitdokteren.

De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Trump zelf verwijst in toespraken al enkele maanden naar plannen om ‘de grootste uitzettingsoperatie in de geschiedenis van het land’ op te zetten. Hij refereerde aan de uitzetting van honderdduizenden Mexicanen in 1954 onder president Eisenhower als iets wat zijn nieuwe regering zal overtreffen. En de antimigratieretoriek is bijna in elke toespraak aanwezig. Hij zei in september dat migranten ‘het bloed van het land vergiftigen’. Deze maand vergeleek hij migranten met de fictieve seriemoordenaar en kannibaal Hannibal Lecter uit de film ‘The Silence of the Lambs’. ‘Dat is wat op dit ogenblik in ons land binnenkomt’.

De uitzettingen zouden in de vele miljoenen lopen, als de plannen gerealiseerd worden. Er zijn volgens al lang meegaande schattingen ruim 11 miljoen sans-papiers in de VS.

Om dat soort grootschalige uitzettingen – een ‘blitz’ – mogelijk te maken, zal een procedure uitgedokterd worden zonder juridisch beroep. Er zullen raids komen van ICE (de immigratiepolitie). ICE wordt versterkt met federale politiemensen en leden van de Nationale Garde. Dat laatste zal het geval zijn in Republikeinse staten die de plannen ondersteunen.

Er zullen gigantische kampen gebouwd worden – ‘wellicht in open land in Texas’, zegt Stephen Miller, om de opgepakte migranten op te sluiten in afwachting van hun deportatie. Als het Congres de plannen niet wil financieren zal gebruik gemaakt worden van het militair budget. Voor de deportatie zullen onderhandelingen worden opgezet met landen in Latijns-Amerika.

Er komen ook maatregelen tegen bedrijven die sans-papiers in dienst hebben.

Trump zal het grote arsenaal van federale macht gebruiken om de meest spectaculaire migratiecrackdown door te voeren.

Stephen Miller, gewezen topadviseur van Donald Trump

Title 42, de regel die het tot mei mogelijk maakte om asielzoekers op basis van besmettingsgevaar voor covid aan de grens tegen te houden, wordt opnieuw ingevoerd. Dit keer zal het niet langer zijn op basis van covid, maar bvb. op basis van bezorgdheid rond tuberculose.

En buitenlanders met een visum die tegen Israël manifesteren, zullen het land moeten verlaten. Hun visum zal worden ingetrokken. Dat laatste zou onder meer studenten treffen die die deelnemen aan manifestaties. Eerder zei Trump dat er een ideologische screening komt bij visumaanvragen.

Stephen Miller op archiefbeeld uit 2021. © Getty

De inreisban tegen bewoners van sommige moslimlanden wordt heringevoerd. Die ban was bij de eerste presidentiële besluiten die Trump in 2017 uitvaardigde.

En een nieuwe regering Trump zal ook proberen DACA af te schaffen, het beschermd statuut voor buitenlanders die als kinderen zonder papieren in de VS zijn aangekomen, maar er niet geboren zijn en geen staatsburgerschap hebben. De poging om dat statuut af te schaffen onder de eerste Trumpregering werd door het Hooggerechtshof tegengehouden, maar Stephen Miller denkt dat de kansen nu anders liggen.

Miller in de Times: ‘Activisten die ook maar beginnen te twijfelen aan de motivatie van president Trump maken een grote fout: Trump zal het grote arsenaal van federale macht gebruiken om de meest spectaculaire migratiecrackdown door te voeren. President Trump zal doen wat er ook vereist is.’

Nadat het artikel in The New York Times verscheen, heeft de Trumpcampagne gepreciseerd dat iets pas een programmapunt wordt als Trump dat zelf met zoveel woorden aankondigt. Maar de Times heeft volgens co-auteur Maggie Haberman sinds de zomer aan het artikel gewerkt. Er werd off the record gesproken met ettelijke leden van het campagneteam. Voor een on the record stem verwees de Trumpcampagne zelf naar Stephen Miller als zegsman, hoewel hij officieel geen deel uitmaakt van het campagneteam. Andere media hebben sindsdien de bevindingen van de Times met off the record bronnen bevestigd.

Duur, moeilijk, maar een stemmenkanon

Voor Trump is migratie een punt van politieke winst. Van zijn eerste aankondiging bij zijn eerste presidentskandidatuur – met zijn beruchte ‘Mexicanen als verkrachters-toespraak’ – draaide het om migratie. De grensmuur met Mexico werd in elke campagnetoespraak op groot gejuich ontvangen. Hoewel uit statistieken zou blijken dat sans-papiers minder dan gemiddeld de wet overtreden, voerde presidentskandidaat Trump in 2016 systematisch slachtoffers van sans-papiers op tijdens zijn campagne.

Het is een onderwerp dat hem ook nu stemmen zal opleveren, denkt Michelle Mittelstadt van het Migration Policy Institute, een onafhankelijke think tank in Washington D.C.

Bij de grootste uitzettingsoperatie in de geschiedenis van het land tot dusver ging het om 400.000 mensen. Nu is er sprake van vele miljoenen die uitgezet zullen worden.

Michelle Mittelstadt van het Migration Policy Institute

Is migratie voor zijn doelgroep een even krachtige stemmenlokker als het recht op abortus dat is voor Democraten?

Die vergelijking wil ze niet maken, ‘maar er is grote bezorgdheid bij Republikeinse en onafhankelijke kiezers rond recente recordmigratie. Uit peilingen blijkt dat het de tweede zorg is, na de economische situatie’.

Zijn de maatregelen in het plan te realiseren?

‘Dat hangt ervan af. Voor het opheffen van het staatsburgerschap voor wie in de VS geboren is, is een grondwetswijziging nodig. Ook de meeste andere maatregelen zullen juridisch betwist worden. En voor vele maatregelen is de medewerking van Mexico en andere landen vereist. Die medewerking zal er niet vanzelf komen.’

Migranten steken de Rio Grande over en bereiken Eagle Pass, Texas. © Getty

‘De gevolgen zullen gigantisch zijn als je ineens miljoenen mensen uit hun familie en hun arbeidssituatie weghaalt.’ En het zal een dure zaak worden, zegt ze, als je de extra-politiemacht rekent die sans-papiers moet opsporen, de massakampen, die gebouwd en gerund moeten worden, de uitzettingen…

‘Bij de grootste uitzettingsoperatie in de geschiedenis van het land tot dusver ging het om 400.000 mensen. Nu is er sprake van vele miljoenen die uitgezet zullen worden.’

‘In zijn eerste ambtstermijn werden ook niet alle plannen uitgevoerd. President Trump krabbelde zelf terug toen de massale scheiding van kinderen en ouders tot verontwaardigde reacties leidde.’ Het is volgens The Times niet duidelijk of die scheiding opnieuw in de plannen zal worden opgenomen.

‘Een krachtige magneet’

Een ander punt maakte Trump zelf al bekend: hij wil een steviger greep op Justitie. Maakt dat een verschil in de uitvoering van de migratieplannen?

Mittelstadt: ‘Dat maakte in het verleden al een verschil. Onder Trump kregen migratierechtbanken te horen dat bendegeweld en huiselijk geweld niet langer kwalificerende factoren waren bij een asielverzoek. Onder Biden zijn die twee elementen hersteld als grond voor asiel.’  

Zal dit plan de migratiestroom inperken?

‘Op korte termijn zal er bijna zeker een terugval zijn’, zegt ze. Dat was ook onder de eerste regering Trump het geval. Kandidaat-migranten weten dat het lastiger wordt.

‘Maar de VS-magneet zal blijven bestaan. Er zijn op dit ogenblik 10 miljoen oningevulde vacatures in de VS, dat is een behoorlijk krachtige magneet. En in Latijns-Amerika zijn er omwille van politieke, economische en klimaatredenen recordaantallen mensen die hun land verlaten. De meesten blijven in Latijns-Amerika. Een deel zal bij de komst van Trump niet meteen aan de VS denken. Maar dat blijft niet duren. Ooit probeert men opnieuw. Lukt het niet via land, dan probeert men wel via lucht of over zee.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content