'Het is een erg beangstigende tijd voor jonge mannen in Amerika, waar je schuldig kan zijn aan iets waaraan je misschien niet schuldig bent', antwoordde Trump wanneer de reporters aan het Witte Huis hem vroegen om een reactie op de zaak-Kavanaugh. 'Wat hier gebeurt, draait om meer dan de benoeming in het federaal Hooggerechtshof.'

'Heel mijn leven heb ik horen zeggen dat je onschuldig bent totdat je schuld is bewezen. Maar nu ben je schuldig totdat je onschuld is bewezen. Dat is een heel moeilijke standaard', klonk het nog.

Trump werd even later nog gevraagd of hij ook een boodschap heeft voor jonge vrouwen. 'Met de vrouwen gaat het heel goed', luidde de reactie van de president.

'Het is een erg beangstigende tijd voor jonge mannen in Amerika, waar je schuldig kan zijn aan iets waaraan je misschien niet schuldig bent', antwoordde Trump wanneer de reporters aan het Witte Huis hem vroegen om een reactie op de zaak-Kavanaugh. 'Wat hier gebeurt, draait om meer dan de benoeming in het federaal Hooggerechtshof.' 'Heel mijn leven heb ik horen zeggen dat je onschuldig bent totdat je schuld is bewezen. Maar nu ben je schuldig totdat je onschuld is bewezen. Dat is een heel moeilijke standaard', klonk het nog. Trump werd even later nog gevraagd of hij ook een boodschap heeft voor jonge vrouwen. 'Met de vrouwen gaat het heel goed', luidde de reactie van de president.